Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Výročná členská schôdza SZTP a ZPCCH 3.februára 2016

Je tu február a naši seniori sa opäť stretli na prvej tohtoročnej Výročnej členskej schôdzi. V stredu 3.2. 2016 sa ich v DK Makov zišlo takmer 130. Úvodom pani Anna Zajacová všetkých srdečne pozdravila a predstavila novo zaregistrovaných členov zväzu dôchodcov. Taktiež oboznámila členov organizácie s plánovanými podujatiami a akciami, ktorých je v roku 2016 neúrekom.

Pozvanie na stretnutie prijal starosta obce Makov pán Martin Pavlík, ktorý všetkých v krátkosti privítal, poďakoval za aktívnu činnosť v minulom roku a poprial veľa úspechov do roku 2016. O slovo sa prihlásila aj okresná predsedníčka ZPCCH a JDS Čadca- pani Gitka Ďurišová, ktorá oboznámila prítomných o novinkách týkajúcich sa možnosti využitia liečebných pobytov a informovala ich o organizácii Jednota dôchodcov. Tá od minulého roka funguje aj v Makove pri SZTP a ZPCCH. Schôdze sa zúčastnil po prvýkrát aj predseda Okresného výboru SZTP Čadca pán Jozef Krivánek. V diskusii pani Helena Pajerová - kult. referentka Obce Makov, priblížila seniorom Kalendárium podujatí na rok 2016 a zároveň ich srdečne pozvala na najbližšie akcie, ktoré obec organizuje. Na rad prišili aj jubilanti. Tí okrem gratulácie a malej pozornosti dostali aj pekný darček od FS Makovský prameň. Dievčatá z prameňa pre nich uvili krásnu kyticu z veselých piesni za sprievodu heligónky pána Jožka Šimeka. Záver patril veselému programu, v ktorom v krátkych scénkach účinkovali členky Makovského prameňa. Takmer profesionálne „herečky“ si za svoj skvelý výkon vyslúžili obrovský potlesk publika.
Úplnú bodku za spoločným stretnutím urobil chutný obed a malé občerstvenie, od jubilantov.

Výročná členská schôdza SZTP a ZPCCH

P2030107 3

 

Naši seniori sa opäť stretli na prvej tohtoročnej Výročnej členskej schôdzi. V stredu 3.2. 2016 sa ich v DK Makov zišlo takmer 130. Úvodom pani Anna Zajacová všetkých srdečne pozdravila a predstavila novo zaregistrovaných členov zväzu dôchodcov. Taktiež oboznámila členov organizácie s plánovanými podujatiami a akciami, ktorých je v roku 2016 neúrekom.

Hokejový turnaj "O pohár ZŠ Makov"

hokej sobota

 

 

V sobotu 23.01.2016 sa na klzisku v areáli ZŚ a Mš Makov konal hokejový turnaj "O pohár ZŠ Makov". Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá: 1. Hlemyždi, 2. Revolučná, 3. Stará fara, 4. Renegades. Najlepším hráčom sa stal Stanislav Soško z družstva Stará fara, ktorý dal 6 gólov.

Inštalovanie nového Betlehema

WP 20151223 002   WP 20151223 003 

Betlehem daroval do makovského kostolíka  náš rodák Jožko Šimek.Betlehem bol požehnaný na polnočnej sv.omši. Jožkovi zaslúžene patrí náš obdiv a veľká vďaka.

Životné jubileum 90 rokov pána Viktora Kubinca

kubinec90

Kým je človek mladý, má tisíc rôznych prianí od života. Ako rôčky postupne pribúdajú, niektoré priania sa človeku plnia, ale väčšina z nich sa stráca spolu s prežitými rokmi.Jedno však zostáva stále: zdravie. A práve najviac zdravia poprial dňa 12.11.2015 starosta obce, Martin Pavlík pánovi Viktorovi Kubincovi,

bytom Makov 188 pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia.  S prianím mnohých ďalších spokojných rokov života sa k starostovi pridala i matrikárka Iveta Chromíková.

Päťdesiate výročie svadby manželov Mrkvových

 

mrkvovci

 

 

Príde čas, keď zo zrkadla vlasy vyskočia nám – strieborné.

Pochopíme mlčky: už sa prehol deň...
Čas je čas a s časom nie sú špásy.
Čas nezastane ani v pľušti, v nečase, ani čas nemáva času nadostač.
Čas je, pravda, krajší, ak je nebo belasé, ak šteklenie slnka cíti ráno spáč.“

MAKOV - in english

MAKOSample ImageV
Makov is a medium size village and popular tourist destination lying in the north-western part of central Slova
kia. Situated in a beautiful small valley squeezed between the mountain ranges of Javorníky and Turzovská vrchovina near the spring of the River Kysuca in one of the Slovak Republic’s numerous richly forested mountainous areas, Makov belongs among the Upper Kysuce region’s best known places famous for their picturesqueness, untouched nature, favourable climate, extensive spruce forests,  excellent skiing conditions, exciting hiking trails, mountainous scenery, breathtaking views, and, last but by no means least, cordial and hospitable local people. The region of Kysuce, which owes its name to the silvery River Kysuca, is one of those charming places the mountain-loving Slovaks are known to be so passionately devoted to and fond of. When it comes to spending a refreshing skiing or hiking holiday in their own country, Makov and the region of Kysuce can successfully compete with such high-profile holiday destinations as the High and Low Tatras or the Slovak Paradise.

Geography and Climate

Sample Image

The village lies between 580 metres and 1,000 metres above sea level. A gateway to the Upper Kysuce region in the south-western part of the Čadca district, Makov (1,875 inhabitants) came into existence as a separate administrative unit following the merger of parts of seven smaller surrounding villages in 1895. The westernmost edge of Makov’s 4,606 hectare cadastre borders with the Czech Republic’s region of Moravia. The first written evidence of Makov’s existence after the foundation of the settlement called Viszoka-Makov dates back to the year 1720. The whole area of Makov and its surroundings is of hilly to mountainous character, with the highest mountain of the Makov part of the Upper Kysuce region - Veľký Javorník - reaching 1,071 metres above sea level. In the mountain’s immediate vicinity lies a popular destination of hikers and skiers – the mountain resort Kasárne - with family hotels, ski lifts and unique climatic conditions thanks to the clean air, coniferous forests, high altitude and ideal sun-to-rain(snow) ratio. The National Nature Reserve Veľký Javorník is famous for its fir-beech primeval forests. Several surrounding mountains of the Javorníky ridge reach or exceed 1,000m above sea level. Average annual precipitation ranges from 900 mm to 1200 mm or more, depending on altitude and exposure to mostly north-westerly winds that bring moisture-laden air to the region throughout the whole year at fairly convenient intervals. The climate of the mountain resort Kasárne has been proved to offer curative effects comparable to the traditional health resorts in the High Tartars to asthma patients and other allergy and respiratory disease sufferers. Weather extremes, if any, tend to be benign and rare, causing no damage to man-made structures or nature. The average temperature for July (the warmest month) ranges between 12°C and 16°C while the average temperature in the coldest month - January - is -7ºC. Permanent snow cover stays on the average for 90 – 120 days. The protected wildlife species of the Javorníky mountain range include lynx, brown bear and wolf. The village of Makov’s five administrative parts are Ústredie, Potok, Čierne, Kopanice and Trojačka. Immersed in  lush greenery and inhabited by nature-minded friendly people, the overall impression Makov leaves on visitors is that of an attractive, clean and well-kept Slovakian village with food shops, culture centre, beautiful church and both neat modern family houses and traditional well-preserved wooden log cottages called “drevenice”.