Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Príspevok na zatepľovanie domov

25 100 thickbox

 

 

 

Je možné podávať žiadosti na príspevok pre zatepľovanie rodinných domov.

Dnešným dňom môžu záujemcovia o príspevok na zateplenie rodinného domu podávať svoje žiadosti. Majitelia domov, starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na tento účel až 8 800 eur. „Verím, že do tretej výzvy sa zapojí čo najviac ľudí, ktorí si tak budú môcť zatepliť svoj rodinný dom a znížiť si náklady svojej domácnosti na energie,“ povedal minister Á. Érsek.

Hranica na Masarykovej chate opäť rozkvitla

20632727 10212481989437362 1106527118 n

 

 

V utorok 1. augusta 2017 si makovskí seniori brigádou na Masarykovej chate na Bumbálke pripomenuli minuloročný projekt ROZKVITNUTÁ HRANICA PRE VŠETKÝCH. Spoločne s priateľmi z Hutiska Solanec sa opäť zišli pri práci na spoločnej hranici. Vytrhali burinu, obkopali kríky a kvety a skrášlili toto pekné odpočinkové miesto, ktoré už takmer rok slúži širokej verejnosti na blahodarný relax.

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania

O z n á m e n i e  o začatí územného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania.

Navrhovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta č.1960, Žilina, IČO : 36 672 297 podal dňa 23.06.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby :„ SKV Žilina – Makov – rekonštrukcia vodovodu“ , ktorá bude umiestnená na parc. zmysle situácie umiestnenia – líniová stavba v k.ú. Makov

Rekonštrukcia autobusových zastávok

trojackazastavka

 

 

 

Obec Makov plánuje zrekonštruovať 4 autobusové zastávky, ktoré si už vyžadovali a vyžadujú nielen skrášlenie ale aj účelovosť a to na Trojačke, pri Chate Makov, v centre obce a na Pančave. 2 opravy sa už podarilo zrealizovať. Každá zastávka bude mať vo vnútri koláž historických fotografií z rôznych častí Makova.

Nočná hasičská súťaž o putovnú sekeru - Makov 2017

1nhs

 

V sobotu 22.7.2017 sa v obci Makov uskutočnil 6. ročník nočnej hasičskej súťaže o putovnú sekeru. Organizátorom bol DHZo MAKOV. Táto súťaž je zaradená do nočnej hasičskej ligy (NHL-ky). Večerného zápolenia sa zúčastnilo 28 hasičských družstiev . Svoje sily si zmerali družstvá z okresov CA, BY, KM, ZA, PB, PU, MT. O skvelé výkony nebola núdza.

Informácia o voľnom pracovnom mieste v DETSKOM DOMOVE BYTČA

Informácia o voľných pracovných miestach - Detský domov Bytča. Kraj: Žilinský

Detský domov Bytča, Rázusova 798/52, 014 01 Bytča v súvislosti so zákonom č. 317/2009Z. z, o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“) vyhlasuje výberové konanie.

Petropavlovské hody 2017

P1010386

 

Rok preletel ako voda a v Makove sa opäť hodovalo. Posledný júnový týždeň sa to podujatiami len tak hemžilo a takmer každý si prišiel na svoje. V utorok 27.júna sa v sále DK predviedli makovskí klaviristi. Chlapci a dievčatá - absolventi ZUŠ Čadca publikum potešili krásne prevedenými skladbami. Radosť zo svojich ratolesti mali nie len rodičia a starí rodičia, ale i pani učiteľka hudby Katka Lučanová.

Športová hodová sobota

1a

 

Športová sobota v rámci Petropavovských hodov prebehla 1. júna 2017  v športovom areáli v Čiernom. Do súťaže v minifutbale O pohár starostu obce  sa prihlásili tri mužstvá. Víťaz minifutbalu  sa už po niekoľký ročník nemení. Opätovne ho získali chlapci tímu FC Rumík Melocík. Druhé miesto patrilo mužstvu Divé zvery a tretie miesto vybojovali Gumkáči.