Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Výmena krytiny na DK

37969011 1145371585602735 595876233569370112 n

 

Obec Makov ešte v roku 2016 kompletne vymenila krytinu na južnej časti strechy DK.V tom čase druhá časť, severná, ktorá bola takisto pokrytá „kanadským šindľom“ bola ešte v poriadku a nádejali sme sa, že najaký čas ešte vydrží...Bohužiaľ,na jar tohto roku nám na viacerých miestach našej sály začalo zatekať a to dosť intenzívne. Aj keď sme sa chceli tohto roku viac sústreďovať na modernizáciu interiéru, samozrejme tento havarijný stav severnej časti strechy dostal prednosť a obec Makov začala okamžite konať.

Výmena asfaltového krytu

 

37907472 1142172135922680 941401529284296704 n

 

 

Obec Makov dokončila výmenu asfaltového krytu na MK v častiach IBV, radová zástavba oproti ihrisku, Čierne nad penziónom Medvedík a Kopanice-Nová dedina. Stavbu realizovala firma Strabag a.s, finančné prostriedky boli použité z rozpočtu obce Makov a na komunikáciu v Čiernom nad penziónom Medvedík prispeli dotáciou Štátne lesy SR. Ďakujeme všetkým občanom za pomoc a trpezlivosť pri realizácii týchto stavieb.

Petropavlovské hody 2018

makovnik

 

Petropavlovské hody sú pre makovanov každoročne veľkým sviatkom. Dávajú ľuďom priestor, aby sa prejavili vo vzťahu ku kresťanským tradíciám a zároveň im ponúkajú možnosť na vzájomné rodinné a priateľské stretnutia. Spoločne sa na nich stretávajú nielen makovania, rodáci, susedia z okolitých obcí, ale aj zahraniční návštevníci. Hodový program začal už v stredu 27. júna slávnostnou sv. omšou Te Deum, ktorá bola poďakovaním za ukončenie šk. roku 2017/2018.

 

24. ročník futbalového turnaja v minifutbale

IMG 20180629 221849 Medium

 

 

V piatok večer 29. júna sa v areáli multifunkčného ihriska v Čiernom uskutočnil 24. ročník futbalového turnaja O pohár starostu obce. Zaregistrovali sa štyri družstvá. Putovný pohár získali chlapci z Čierneho. Druhé miesto patrilo tímu Makov Originál Farben, tretí skončil FC Rumík Melocík. Cena útechy potešila Divé zvery. 

Koncert makovských klavíristov 27.6.2018

88

 

V stredu 27. júna sa pri príležitosti Petropavlovských hodov uskutočnil Absolventský koncert žiakov Základnej umeleckej školy M.R.Štefánika, ktorá má elokované pracovisko na Makove.

Absolventi Alžbetka Šobichová, Štefánia Kubincová, Nikola Bohačiková a Filip Bacula si pozvali k spolupárci aj hostí:  Barborku Dienešovú, Natálku Bugalovú a Klaudiu Brezinovú. Absolventi predstavili skladby klasikov i klavírne úpravy filmových a populárnych skladieb.

Žiaci pracovali počas svojho osemročného štúdia pod vedením Mgr. Kataríny Lučanovej.

Večerný pochod k prameňu rieky Kysuca 28.6.2018

 

 

IMG 20180628 190500

 

Neinvestičný fond Makové zrnká aj v tomto roku  pri príležitosti Petropavlovských hodov zorganizoval v splupráci s Obcou Makov spoločný pochod ku prameňu Kysuce. Večerná prechádzka v príjemnom počasí padla všetkým 35 účastníkom vhod. Chutná voda z prameňa ich občerstvila a  odmena v podobe chutných palaciniek v penzióne Poľana zasa nasýtila. Deti navyše obdržali cestopisníky z OCR Kysuce a drobné darčeky  od NF Makové  zrnká.