Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Veľkonočná výstava 2. apríla 2017

9c

 

Štvrtá pôstna nedeľa v Makove bola výnimočná nielen krásnym slnečným počasím, ale  i Veľkonočnou výstavou, ktorá prebiehala vo vestibule DK. Svoje výrobky prišli prezentovať ľudoví remeselníci zo širokého okolia. Najviac nás však potešila hojná účasť našich makovanov, ktorí sa vo voľnom čase venuju ručným prácam.  

Deň zeme 2017

denzeme

 

 

Začiatok jari sa vždy ľuďom spája aj s veľkým jarným upratovaním, ktorého cieľom je skrášliť a upraviť si vlastné okolie. V Obci Makov jarné upratovanie spájame s celosvetovou akciou „Deň Zeme“, ktorý v tomto roku pripadá na sobotu 22. 04. 2017, kedy všetci spolu už každoročne upratujeme a skrášľujeme svoje okolie, verejné priestranstvá, miestne komunikácie a toky potokov v obci.

Tretia etapa projektu TU SME V BEZPEČÍ

IMG 20170324 141658 Medium

 

Je tu marec – mesiac knihy a k nemu sa neodmyslitelne viažu aj aktivity na pôde našej obecnej knižnice. V tomto roku dostali jej mladí čitatelia naozaj pekný darček. Vďaka projektu TU SME V BEZPEČÍ sa podarilo zariadiť novým nábytkom nevyužitú internetovú miestnosť. Tá je zariadená novými farebnými sedacími vakmi z ekokože, sedákmi, stolom, odkladacou lavicou a kobercami. Pekne zladený nábytok dáva priestoru úplne iný rozmer.

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho šetrenia

Informacie

 

 

Navrhovateľ: Mesto Turzovka, Turzovka – Stred č.178, IČO : 00314331 podal dňa 20 .03.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:„ Kanalizácia mestská časť Turzovka – Turkov –predĺženie stoky AIV28“, ktorá bude umiestnená na parc. cesta III/2024 (CKN č. 3760 , 3927( EKN č. 33035) v k.ú Turzovka. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Úplné znenie oznámenia 

VZN prijaté v roku 2017

ikona pdf Všeobecne záväzné nariadenie  obce Makov č.1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na  úseku školstva  Zrušené - nahradené VZN Obce Makov č. 1/2018 zo dňa 28.2.2018
                       
ikona pdf  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov číslo 2/2017,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné    nariadenie Obce Makov č. 8/2015 o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty Obce Makov a    pravidlá ich prenajímania (Pravidlá prenajímania nájomných bytov)

ZRUŚENÉ - nahradené VZN Obce Makov č. 6/2017 dňa 6.12.2017

ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 3/2017 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
ikona pdf  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAKOV  č. 4/2017  o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Makov č. 62
ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov číslo 5/2017o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Makov 264
ikona pdf  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov číslo 6/2017 o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty Obce Makov a pravidlá ich prenajímania

(Pravidlá prenajímania nájomných bytov)

ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov  č. 7/2017 o nakladaní s odpadmi na území obce MakovObce Makov  č. 7/2017 o nakladaní s odpadmi na území obce Makov
ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 8/2017 o miestnom poplatku v Obci Makov
ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 9/2017 o miestnych daniach v Obci Makov
ikona pdf Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 10/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Makov
ikona pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2017 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 22/2008 Obce Makov, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok Obce Makov
ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 12/2017 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu obce Makov

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi


Vhasici detizhľadom k rýchlemu nástupu teplých a jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz:

Nominácia na Knihu Kysúc - básnická zbierka TAKTO

 

 

Obrázok2

 

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja predstavuje nominované knihy v anketovej čitateľskej súťaži Kniha Kysúc 2016. Jednou z nich je aj básnická zbierka Marty Harajdovej TAKto. Podporme spoločne úspešnú autorku a makovskú rodáčku pani Martu Harajdovú zahlasovaním za jej knihu. Anketový lístok môžete vyplniť doma, priamo v našej knižnici, alebo on-line na stránke Kysuckej knižnice, kde sa dozviete aj všetky podrobnosti o súťaži. Hlasovací lístok nájdete aj v týždenníku Kysuce.

KASÁRENSKÝ SLALOM 2017- Kasárne Javorníky (obec Makov)

Obrázok1

 

Krásne slnečné počasie a ideálne lyžiarske podmienky privítali v nedeľu 12. marca 2017 priaznivcov lyžovania na 1. ročníku KASÁRENSKÉHO SLALOMU v stredisku KASÁRNE JAVORNÍKY 905 – 1070m n.m. (obec Makov).Organizátori:  Stredisko Kasárne Javorníky a Združenie pre rozvoj strediska, Hotel Hájenka, Penzión Javorník pripravili trať na slalom v dĺžke 500m. Súťažilo sa na 2. kola, rozhodujúci bol lepší čas.