Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Makovská škola obdarovala svoju obec.

Štedré Vianoce s makovskou školou

skola 1

 

Na pôde ZŠ s MŠ Makov sa v rámci záujmového vzdelávania v CVČ zrodila zaujímavá myšlienka - pripraviť obci Makov pri príležitosti 120. výročia konštituovania samostatnej obce Makov (2015) a 400. výročia prvej písomnej zmienky o Makove (2016) dva darčeky – obraz a spevník.

Vianoce u nás doma - galavečer 11.12.2016

 

 

15492330 1423205661319732 66133468664890236 n

 

Tesne pred šestnástou hodinou sa krásne vyzdobená sála nášho domu kultúry začala napĺňať. V zákulisí na svoju premiéru čakala stovka účinkujúcich a v hľadisku 250 divákov tešiacich sa na túto výnimočné predstavenie. A veru bolo na čo pozerať !  V slávnostnom galaprograme VIANOCE U NÁS DOMA, ako ho nazvala režisérka Mgr. Janka Petrovičová, sa zračila súčasnosť i duch histórie.

Oprava verejného osvetlenia

15570883 799940573479173 638818764 n

 

Obec Makov opravila nevyhovujúci stav stĺpov na verejnom osvetlení v časti Trojačka- Riečky a takisto doplnila svetlá VO v častiach Vidielky, Pančava, Husáre, pri Chate Makov a v Riečkach. V budúcom roku obec Makov plánuje zmodernizovať VO v hornej časti osady Potok.

Prišiel k nám Mikuláš

 

15267981 1422710048035960 2224050706000766990 n

 

V stredu 7. decembra  2016  čakalo na naše deti mikulášske prekvapenie v podobe kúzelníka, ktorý deti pobavil peknými kúzlami a dokonca ich naučil aj čarovnú formulku, vďaka ktorej potom spoločne vykúzlili aj naozajstného Mikuláša. Ten priešil ako to už býva zvykom v sprievode krásneho anjela a  nezbedného čerta. Deti  Mikulášovi zarecitovali a zaspievali a on ich za to odmenil sladkým balíčkom. Nakoniec všetci spoločne  rozsvietili v centre obce vianočný stromček.

Skvalitnenie komunikácii v obci.

a1284440760

 

 

Obec Makov v snahe zlepšiť prístup do osád, kde v mnohých častiach je situácia doslova kritická pristúpila k zlepšeniu a skvalitňovaniu povrchu komunikácii, odvodnení a celkovému spevneniu ciest, nakoľko obci veľmi záleží na tom, aby naši občania alebo chatári mali bezproblémový prístup ku svojim nehnuteľnostiam o ktoré sa celoročne starajú. Chceme a máme velký záujem aby život v osadách bol celoročne možný a hlavne prístupný.

Programový rozpočet Obce Makov na rok 2017 - 2019

e news 94 1 392 250 0 ffffff

 

 

 

Programový rozpočet Obce Makov na rok 2017 je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 220 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 88 675 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 214 773 €.