Články

Vzor tlačiva na delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie