Články

Všeobecne záväzné nariadenie Obce makov Č. 7/2018