Články

Všeobecne záväzné nariadenie Obce makov č. 7/2018