Články

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie