Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Články

Úradná tabuľa

Opravy prístupových komunikácií

Jednou z priorít vedenia obce je rekonštrukcia prístupových komunikácii  do osád. S prvými opravami začala Obec  Makov už v minulom roku, kedy sa zrealizovala oprava cesty do osady Jantoše a Husare. Na tejto komunikácii boli osadené aj  odvodňovacie žľaby. Aj v tomto roku  obec realizuje opravy najkritickejších častí prístupových komunikácií, pri ktorých využíva vyradené betónové podvaly. Do konca kalendárneho roka by sa mali zrekonštruovať cesty do osád Nová Dedina, Pisare a  Bugale.

Pietna spomienka na Semeteši

13082069 685464968260068 261017063 n

 

V nedeľu 24. apríla 2016 sa v obci Vysoká nad Kysucou  v časti Semeteš,  pri pamätníku Semetešskej tragédie konala pietna spomienka na tragickú udalosť  spred 71. rokov. Priamo na mieste tragickej udalosti, kde bolo popravených 21 nevinných ľudí, privítal starosta obce Mgr. Anton Varecha  pozvaných hostí a všetkých zúčastnených.

Oznámenie o strategickom dokumente PHSR

Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že, že na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-obce-kolarovice-aktualizacia- je zverejnené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kolárovice aktualizácia na roky 2015 – 2020“, kde môžete do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené – do 11.03.2016.