Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Články

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov získalo Certifikát

cert

 

Zariadenie pre seniorov sa v roku 2018 zapojilo do celonárodného nutričného programu Nutriaction, ktorý monitoroval stav výživy seniorov. Projekt bol realizovaný v zariadeniach sociálnych služieb pod záštitou Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek- Sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike o.z. a Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb v SR.
Zariadenie pre seniorov zapojením sa do tohto projektu získalo CETRIFIKÁT o používaní štandardizovaných postupov pri živení pacientov.

 

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov je samostatnou organizačnou jednotkou obce. Zariadenie pre seniorovObec Makov začala Zariadenie pre seniorov prevádzkovať dňa 01.11.2005. Štatutárnym orgánom obce je starosta Martin Pavlík. Zariadenie pre seniorov je jednou z dominánt obce. Nachádza sa priamo v centre obce.