Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Články

Vodohospodár Makov spol. s r.o.

Analógový kanálový raster

P. č. Názov TV programu Kanál Norma
1. EUROSPORT 1 S6 B/G Stereo
2. EUROSPORT 2 S8 B/G Stereo
3. Infokanál obce Makov C7 B/G Mono
4. SPORT 1 C10 B/G Stereo
5. LUX S14 B/G Stereo
6. FILM + S18 B/G Stereo
7. MINIMAX S24 B/G Stereo
8. Šlágr TV S27 B/G Stereo
9. Discovery CHANNEL S30 B/G Stereo
10. ANIMAL PLANET S31 B/G Stereo
11. TLC S32 B/G Stereo
12. ID Investigation Discovery E10 B/G Stereo

OZNAM pre abonentov káblovej televízie

icon04

Oznamujeme abonentom káblovej televízie, že televízne kanály Markíza, Doma, Dajto si v prípade straty signálu treba ručne naladiť na tej istej frekvencii ako doposiaľ – stream 6, frekvencia 338 000 MHz, a to z dôvodu zmeny technických parametrov vysielania programových služieb Markíza v HD štandarde zo strany spoločnosti Skylink.

Upozorňujeme, že sa jedná o vynútenú zmenu, ktorú naša spoločnosť neiniciovala.
Ďakujeme za porozumenie

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj majetku – drevnej hmoty z obecného lesa

Vodohospodár Makov, spol. s r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na odpredaj nasledovného hnuteľného majetku Obce Makov v nasledovnom predmete.

Predmet obchodnej verejnej súťaže: - Smreková drevná hmota v 4, 8, 10, 12 a 15 m výrezoch z obnovnej úmyselnej ťažby a kalamitnej ťažby v množstve cca 1500 m3.- 

Oznam - zmena sadzby poplatku

icon04

 

Spoločnosť VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r. o. oznamuje abonentom káblovej televízie, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 63/2019 zo dňa 27.2.2019 sa mení výška poplatku za prevádzku a údržbu káblovej televízie nasledovne:

od 1.1.2019 do 31.12.2019 ročný poplatok vo výške 70,10 €
od 1.1.2020 do 31.12.2020 ročný poplatok vo výške 80,10 €
od 1.1.2021 do 31.12.2021 ročný poplatok vo výške 90,10 €