Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Výročia a jubileá

Päťdesiate výročie svadby manželov Dičkových

 

 

14963016 772825632857334 59445436 n„Človek človeku časom by mal byť, v ktorom sa dočká všetkého, čo si prial.
Človek človeku srdcom by mal byť, v ktorom toho nájde, koho miloval.“


Dňa 29. októbra slávili 50. výročie svojej svadby manželia pán Ján Dička a manželka Valéria, bytom Makov 190.Oslava zlatej svadby je významnou chvíľou, keď môžeme manželom, ktorí po spoločnom boku prežili pol storočia, zablahoželať.

V mene Obce Makov manželov navštívili a zablahoželali im p. Martin Pavlík, starosta obce s matrikárkou.Spoločne si v dobrej nálade zaspomínali aj na chvíle z minulosti. Za päťdesiat spoločných rokov dokázali, že si vzájomne dôverujú a vážia si jeden druhého, sú jeden pre druhého človekom, v ktorom nachádzajú pochopenie v každej životnej situácii. Ich každodenná tvorivosť a neutíchajúci elán im môžeme iba závidieť.Oslávencom želáme, aby ich manželstvo ostalo také pevné, ako doteraz. Aby bolo aj naďalej tichým prístavom, v ktorom nájdu pohodu a pokojný život v seniorskom veku.

Veľa šťastia, lásky a zdravia, vážení a milí zlatí jubilanti!

Diamantová svadba manželov Moravčíkových

13090034 685576198248945 562593963 n

 

Manželský zväzok sa uzatvára s cieľom zostať spolu po celý život a svoje pozemské bytie prežívať spoločne v dobrých aj zlých časoch. Ale zďaleka nie všetkým párom je dovolené osláviť aspoň zlatú svadbu, nieto diamantovú. Toto šťastie majú p. Jozef Moravčík a manželka Zdenka, rod. Holáčiková, bytom Makov 331, ktorí v týchto dňoch oslavujú 60. výročie svojej svadby.

K významnej udalosti v ich živote prišli oslávencom v mene Obce Makov vzdať úctu a poblahopriať starosta obce, Martin Pavlík s matrikárkou, Ivetou Chromíkovou.

S odstupom rokov sa spoločne vrátili v spomienkach do minulosti, na roky spoločne prežité. Do oka si padli na hodovej zábave a keď v roku 1956 prvým manželským bozkom spečatili rozhodnutie spojiť svoje životy, netušili, aká dlhá cesta ich čaká. 
28. apríla uplynulo 60 rokov od pamätného dňa, kedy si manželia Moravčíkových sľúbili, že jeden druhému budú vždy oporou, znášať spolu dobré i zlé. Svoj sľub sa im naplniť podarilo. Dlhé obdobie aktívneho života strávili manželia v Ostrave – Porube, kde žili 31 rokov a v roku 1993 sa vrátili do svojho rodného Makova. Svoj voľný čas trávili zveľaďovaním svojho domčeka a záhrady. Dôkazom lásky, úcty a vďaky p. Moravčíka k manželke je pravidelné nosenie chryzantém, ktoré p. Zdenka zbožňuje. Prezradíme, že okrem nej má ešte jednu veľkú lásku, a tou je ľudová hudba. Má 360 kaziet tejto hudby, najradšej však počúva Vrchársku muziku. Dožiť sa a osláviť diamantovú svadbu v pomerne dobrom zdraví, plní energie, optimizmu a pohody je darom,ktorý od života dostanú iba nemnohí.Pani Zdenke a Jozefovi Moravčíkovým to osud umožnil. Svietilo im nielen slnko lásky, ale vzájomnou láskou, porozumením, úctou k sebe navzájom zdolali všetky prekážky a dosiahli toto krásne životné jubileum. Čas je však neúprosný, ozývajú sa aj zdravotné problémy, ale je krásne vidieť, ako staroba ich vzťahy ešte utužuje, cítia, že jeden druhého viac potrebuje.

Každé jubileum má svoje čaro a pri každom sa vyslovujú rôzne želania. My všetci manželom želáme, aby ich láska kvitla aj v ďalších rokoch a ich spolužitie sprevádzalo porozumenie, zdravie, šťastie a spokojnosť.

Päťdesiate výročie svadby manželov Polákových

 

poliakovci

 

„ Keď rátate údery, čo odbíjajú čas,
  Keď celkom bez lístia vidíte malé stromy rásť,
 To je Váš život, to ste Vy.
  A život sú aj deti a deti Vaše dielo.“

O zlate sa zvykne hovoriť, že je najvzácnejším kovom. Zlaté šperky považujeme za skvosty a osobitne si ich chránime. Prežiť v manželskom zväzku 50 rokov, je nielen krásnym vzájomným darom dvoch milujúcich sa ľudí. Je to zároveň vyjadrenie úžasnej zodpovednosti k hodnotám života a rodiny.

Toto krásne jubileum - 50. výročie svojej svadby oslávili aj naši spoluobčania,manželia p. Ján Polák a Zlatica Poláková, rod. Bajcarová, bytom Makov 250.K ich významnému jubileu dňa 19. februára 2016 manželov navštívili a zablahoželali im v mene Obce Makov p. Martin Pavlík, starosta obce s matrikárkou, Ivetou Chromíkovou.Spoločne si v dobrej nálade zaspomínali na chvíle, keď s nádejou vložili svoje osudy do náručia toho druhého. Ich domov bol a je miestom radosti a pokoja, miesto, kde jeden druhému môžu podať ruku, utrieť slzu. Naplnením ich života sú predovšetkým deti s rodinami.

Manželom ešte raz želáme, aby ich manželstvo ostalo také pevné, ako doteraz. Aby bolo aj naďalej pre nich tichým prístavom, v ktorom nájdu pohodu a pokojný život v seniorskom veku. Želáme im, okrem pevného zdravia a osobného šťastia, aby ich vzájomná láska a úcta prinášali obom aj naďalej radosť a spokojnosť, nech mozaika ich života je pretkávaná rodinnou pohodou a teplými lúčmi stretnutí s najdrahšími.

 

Životné jubileum 90 rokov – p. Viktor Kubinec

kubinec90

Kým je človek mladý, má tisíc rôznych prianí od života. Ako rôčky postupne pribúdajú, niektoré priania sa človeku plnia, ale väčšina z nich sa stráca spolu s prežitými rokmi.Jedno však zostáva stále: zdravie. A práve najviac zdravia poprial dňa 12.11.2015 starosta obce, Martin Pavlík pánovi Viktorovi Kubincovi,

bytom Makov 188 pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia.  S prianím mnohých ďalších spokojných rokov života sa k starostovi pridala i matrikárka Iveta Chromíková.

Návšteva bola príležitosťou zaspomínať si na neľahký život, najmä za mladších čias.Ochotne sa podelil o svoje dojmy a zážitky od najútlejšej mladosti až po súčasné roky na zaslúženom odpočinku, ktoré sa dožíva v pomerne dobrom zdraví.Hoci mu život pripravil mnohé ťažké chvíle, doopatroval matku a osud mu vzal pred 23 rokmi aj manželku, prišli okamihy, na ktoré rád spomína a o ktorých hovorí s radosťou. I napriek pokročilému veku sa snaží prežívať dni pokojnej staroby zmysluplne. Veľmi rád číta, jeho bohatá knižnica ponúka pestrú paletu kníh rôznych žánrov. Momentálne má rozčítané nové vydanie Biblie. Spoločnosť mu robí syn Viktor, s ktorým býva v spoločnej domácnosti.

V mene všetkých pánovi Viktorovi Kubincovi k významnému jubileu ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme do ďalších rokov veľa zdravia, spokojnosti, stále sviežu myseľa veľa pekných dní. 

 

Päťdesiate výročie svadby manželov Kuderavých

kuderava

„Jar, leto, jeseň, zima, koľkokrát sa pominú,aby človek uvidel svoje dielo ucelené.
Potom už ostáva len jeseň života,s jej krásami a plodmi.
S rekapituláciou toho, čo bolo.
Je zúročením a oslavou pracovitých rúk a múdrosti striebra vo vlasoch.“

Dňa 14. augusta 2015 oslávili 50. výročie svojej svadby naši spoluobčania,manželia p. Miroslav Kuderavý a Anna Kuderavá, rod. Pavelková, bytom Makov 230. K tomuto významnému jubileu manželov navštívili a zablahoželali im v mene Obce Makov p. Martin Pavlík, starosta obce s matrikárkou, Ivetou Chromíkovou. S odstupom jubilejných 50 rokov od ich svadby sa spoločne vrátili v spomienkach do minulosti a hrejivými slovami obohatili obzor spomienok z mladosti. Vzájomnou láskou, porozumením, úctou k sebe navzájom zdolali všetky prekážky a dosiahli toto krásne jubileum.
Manželom želáme, aby v dobrom zdraví, láske a porozumení vychutnávali ovocie, ktoré priniesli roky ich pracovitosti, aby prežili ešte veľa krásnych dní, tých slnečných, plných šťastia a pohody, obklopení láskou svojich najbližších.
A pani Anke želáme, aby jej to naďalej v kolektíve folklórnej skupiny Makovanka dobre spievalo.

 

Blahoželanie k jubileu 90. rokov života

zidek 90„Striebro vlasov je veľký poklad, striebro vlasov je múdrosti doklad,striebro vlasov každý z nás si váži, striebro Vašich vlasov láska najbližších stráži.“ 

Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný, je dôležitý.

Takýchto dní je v ľudskom živote niekoľko a uchovajú sa v pamäti až do konca. A jeden z takýchto dní bol 20. marec 2015, kedy sa významného životného jubilea – 90 rokov dožil náš spoluobčan, p. Jozef Židek z Makova – Čierne č. 175.Pri tejto príležitosti ho v mesiaci jún osobne navštívil p. Martin Pavlík, starosta obce s matrikárkou Ivetou Chromíkovou.
Pánovi Židekovi vyjadrili úctu k jeho obdivuhodnému veku a popriali veľa zdravia, krásnych chvíľ a radosti s manželkou, s ktorou putujú na ceste spoločného života už 61 rokov.

V príjemnej atmosfére spoločne načreli do spomienok. Nie všetky dni doterajšieho života mal p. Jozef Židek radostné. Jeho mladosť bola sprevádzaná pavučinou i trpkých chvíľ, pretože prežil biedu, desivú vojnu, na konci ktorej vypálili jeho rodnú osadu Greguše. 
I napriek pokročilému veku sa snaží prežívať dni pokojnej staroby zmysluplne, venuje sa svojim záľubám, medzi ktoré patrí i čítanie encyklopédií s témou zemepis.Hoci mu život do cesty staval aj rôzne prekážky, trápenia, bolesti, mal v zásobe aj dni plné slnka, krásnych zážitkov a šťastia. Nech jeseň života nášho spoluobčana je pokojná a slnečná a ešte raz želáme do ďalších rokov života telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca a veľa lásky od svojich blízkych.

 

 

Päťdesiate výročie svadby manželov Mrkvových

mrkvovci

Príde čas, keď zo zrkadla vlasy vyskočia nám – strieborné.

Pochopíme mlčky: už sa prehol deň...
Čas je čas a s časom nie sú špásy.
Čas nezastane ani v pľušti, v nečase, ani čas nemáva času nadostač.
Čas je, pravda, krajší, ak je nebo belasé, ak šteklenie slnka cíti ráno spáč.“

Všeličo môže človek v živote zastaviť, ale čo nikdy nezastaví, je čas.V mesiaci apríl 2015 slávili päťdesiate výročie svojej svadby manželia: p. Jozef Mrkva a manželka Veronika, bytom Makov 253.Pri tomto jubileu „zlatej svadby“ manželov navštívili a k ich výročiu zablahoželali v mene Obce Makov p. Martin Pavlík, starosta obce s matrikárkou, Ivetou Chromíkovou.Každé jubileum má svoje čaro a pri každom sa vyslovujú rôzne želania. Manželom želáme, aby v dobrom zdraví, láske, porozumení prežili ešte veľa spoločných rokov, aby ešte dlhé roky zbierali plody svojej práce obklopení láskou svojich najbližších.