Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

VZN prijaté v roku 2015

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makovč. 6/2015o miestnych daniach

v Obci Makov  

 ZRUŚENÉ - nahradené VZN Obce Makov č. 9/2017 dňa 6.12.2017

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov Makov č. 7/2015o miestnom poplatku v Obci Makov 

ZRUŚENÉ - nahradené VZN Obce Makov č. 8/2017 dňa 6.12.2017

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov číslo 8/2015 o pravidlách určovania

poradia uchádzačov o nájomné byty Obce Makov a pravidlá ich prenajímania

(Pravidlá prenajímania nájomných bytov) 

ZRUŚENÉ - nahradené VZN Obce Makov č. 6/2017 dňa 6.12.2017

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 9/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Makov č. 62    ZRUŠENÉ- nahradené VZN Obce Makov č.6/2016 dňa 14.12.2016

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 10/2015o umiestňovaní

volebných plagátov v obci Makov 

 ZRUŠENÉ - nahradené VZN Obce Makov č. 6/2018 zo dňa 3.4.2018

ikona pdf  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 1 /2015 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni.
                                                                                 
ikona pdf 

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Makov č. 2/2015 o  financovaní originálnych kompetencií

 Obce Makov na úseku školstva ZRUŠENÉ- nahradené VZN Obce Makov č.4/2016 dňa 16.6.2016

ikona pdf

 Všeobecné záväzné nariadenie Obce Makov č. 3/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody

 v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o

 zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Makov 

ZRUŠENÉ - nahradené VZN Obce Makov č. 8/2018 zo dňa 3.4.2018

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 4/2015

ZRUŠENÉ- nahradené VZN Obce Makov č. 5/2017 dňa 6.12.2017

ikona pdf

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 5/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v ZPS Makov č. 62

 o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Makov č. 62 

 ZRUŠENÉ- nahradené VZN Obce Makov č.9/2015 dňa 2.12.2015

 

 

P o