Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zoznam daňových dlžníkov

Obec Makov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2017 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby ( vrátane fyzických osôb – živnostníci ) 160,- € a u právnickej osoby 1 600,- €.

Zoznam neplatičov