Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

voľby urna ilustrak

 

Informácie pre voliča

Vyhlásenie volieb

Uznesenie obecného zastupiteľstva  číslo: 47/2018   zo dňa: 20. 06. 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Všetky potrebné informácie, týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 (informácie pre voličov, pre politické strany, hnutia a koalície, pre nezávislých kandidátov, príslušné tlačivá a vzory ... ) sa nachádzajú na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

 

VZN č. 7/2018 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Makovč. 

 POSLANEC - politická strana

Kandidátna listina - poslanec  

Oznámenie o určení splnomocnenca  

Vyhlásenie kandidáta

_______________________________

STAROSTA - politická strana

Kanadidátna listina - starosta

Oznámenie o určení splnomocnenca

Vyhlásenie kandidáta

________________________________

POSLANEC - nezávislý kandidát

Kandidátna listina - poslanec nezávislý 

Podpisová listina 

Vyhlásenie kandidáta

_______________________________

STAROSTA - nezávislý kandidát

Kandidátna listina - starosta nezávislý

Podpisová listina

Vyhlásenie kandidáta