Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zariadenie pre seniorov získalo Certifikát

cert

 

Zariadenie pre seniorov sa v roku 2018 zapojilo do celonárodného nutričného programu Nutriaction, ktorý monitoroval stav výživy seniorov. Projekt bol realizovaný v zariadeniach sociálnych služieb pod záštitou Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek- Sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike o.z. a Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb v SR.
Zariadenie pre seniorov zapojením sa do tohto projektu získalo CETRIFIKÁT o používaní štandardizovaných postupov pri živení pacientov.