Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - 25. 9. 2018 - Informácie pre voliča

Dňa 25. 9. 2018 boli v jedálni ZpS Makov informovaní občania s trvalým pobytom Obce Makov o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Sociálna pracovníčka Mgr. Kupšová ich iformovala o dátume a čase konania volieb.Ďalej boli informovaní o tom kto má právo voliť, kto má byť právom volený a o spôsobe hlasovania. Voličom boli odovzdané zoznamy o zaregistrovaných kandidátoch pre voľby starostu obce a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove.