Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Hlasovacie preukazy

 

Adresa na prijímanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov
mobil: 0915 535 262

Volič, ktorý sa v deň konania volieb bude nachádzať mimo miesta svojho trvalého pobytu, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu a s použitím hlasovacieho preukazu hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území SR.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
• osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr 24. 05. 2019 v úradných hodinách obce,
• v listinnej alebo elektronickej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb, t. j. najneskôr 03.05.2019.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu,
• korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).