Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK"