Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Členovia jednotlivých komisií

Komisia pre oblasť výstavby, dopravy a infraštruktúry
Členmi komisie sú na základe uznesenia OZ č. 46/2019, zo dňa 27.02.2019:

 1. Marta Sláviková
 2. Ing. Stanislav Gašparík
 3. Ing. Alena Šupčíková
 4. Tomáš Perďoch
 5. Ing. Ján Kubinec
 6. Rudolf Greguš
 7. Jozef Pavlík.

Komisia pre školstvo, kultúru a šport
Členmi komisie sú na základe uznesenia OZ č. 46/2019 zo dňa 27.02.2019:

 1. Mgr. Janka Petrovičová, predsedníčka komisie
 2. p. Martin Pavlík, starosta obce a člen komisie
 3. p. Helena Pajerová, člen komisie
 4. p. Júlia Masnicová, členka komisie
 5. p. Anna Zajacová, členka komisie
 6. p. Milan Nemec, člen komisie
 7. p. Ján Suran, člen komisie

Komisia pre sociálnu a zdravotnú oblasť
Členmi komisie sú na základe uznesenia OZ č. 46/2019, zo dňa 27.2. 2019

 1. Mgr. Katarína Ježíková Lučanová, predseda komisie
 2. Ing. Marián Masnica, poslanec OZ
 3. p. Viera Lučanová, členka komisie
 4. p. Mgr. Mária Bajcárová, členka komisie
 5. p. Anna Zajacová, členka komisie

Komisia pre oblasť financií a správy majetku obce
Členmi komisie sú na základe uznesenia OZ č. 46/2019 zo dňa 27.02.2019:

 1. p. Jozef Pavlík, predseda komisie
 2. p. Rastislav Gajdoš, poslanec OZ
 3. p. Rudolf Greguš, poslanec OZ
 4. p. Peter Kubinec, člen komisie
 5. p. Martin Kubinec, člen komisie.