Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Uncategorised

Oznámenie termínu začiatku prác – výkon výrubu

14383324 3d person with megaphone is behind info letters Stock Photo man information megaphone

 „Investor stavby „MAKOV – úprava toku Kysuca“ Slovenský vodohospodársky podnik štátny podnik, Odštepný závod Piešťany spolu so zhotoviteľom stavby VÁHOSTAV-SK, a.s. informujú občanov obce Makov o začiatku prípravných prác na uvedenej stavbe predstavujúcej úpravu a reguláciu toku Kysuca v intraviláne našej obce.Dňom 20.3.2019 – streda, zhotoviteľ začne s výrubom drevín v území pripravovanej regulácie toku Kysuce v zmysle platného povolenia na výrub drevín.

Oznam - pozemkové úpravy

Upozorňujeme všetkých občanov, ktorých sa dotkli pozemkové úpravy, resp. ktorí v roku 2018 vykonali nejaké zmeny vo vlastníctve stavieb a pozemkov a Makove, majú v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. povinnosť podať si priznanie k dani z nehnuteľností a to do 31.01.2019. Vyplnené a podpísané priznania môžu občania doručiť Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov osobne alebo prostredníctvom pošty.

V prípade, že si túto povinnosť nesplnia, obec bude postupovať v zmysle Daňového poriadku – zašle výzvu na splnenie si daňovej povinnosti a následne uloží pokutu, ktorá je pre fyzické osoby najmenej 5 €.