Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Uncategorised

Oznam - pozemkové úpravy

Upozorňujeme všetkých občanov, ktorých sa dotkli pozemkové úpravy, resp. ktorí v roku 2018 vykonali nejaké zmeny vo vlastníctve stavieb a pozemkov a Makove, majú v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. povinnosť podať si priznanie k dani z nehnuteľností a to do 31.01.2019. Vyplnené a podpísané priznania môžu občania doručiť Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov osobne alebo prostredníctvom pošty.

V prípade, že si túto povinnosť nesplnia, obec bude postupovať v zmysle Daňového poriadku – zašle výzvu na splnenie si daňovej povinnosti a následne uloží pokutu, ktorá je pre fyzické osoby najmenej 5 €.

Zoznam daňových dlžníkov miestnej dane a poplatku k 31. 12. 2018

Zoznam daňových dlžníkov miestnej dane a poplatku k 31. 12. 2018, zostavený a zverejnený v súlade s ustanovením § 52, ods. 2 zákona NR SR číslo 563/2009 Z. z. Podľa ustanovenia § 52 daňového poriadku správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby sumu 160 eur a u právnickej osoby sumu 1600 €. Zoznam má informatívny charakter, nie je použiteľný na právne úkony a obsahuje údaje o daňových dlžníkoch, ktorí nemajú zaplatenú daň z nehnuteľností, daň za pra a poplatok za KO a DSO vrátane sankčného úroku a úroku z omeškania z týchto daní k 31.12.2018.

Ping pongový turnaj 2019

49715064 1640760432897586 8338069420475678720 o

 

V sobotu 05.01.2019 sa v telocvični ZŠ v Makove uskutočnil tradičný novoročný turnaj v stolnom tenise za účasti domácich hráčov ale aj hráčov zo širšieho okolia, či už z Vysokej nad Kysucou, Turzovky, Korne, Olešnej ale aj z Čadce. Tento amatérsky turnaj mal výbornú úroveň.Je potešujúce, že v silnej konkurencii sa nestratili ani naši zástupcovia.