Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Aktivity DHZo

Nová hasičská technika

  

vozik hasici3

 

Dňa 13.11.2015 na námestí Andreja Hlinku v Žiline ,slávnostne odovzdal minister vnútra Róbert Kaliňák našej obci Makov protipovodňový prívesný vozík v hodnote 14500 €, ktorý obsahuje : - plávajúce čerpadlo s výkonom 1200 l

- kalové čerpadlo s výkonom 1300 l

Okresné kolo hry "PLAMEŇ"

mladíí hasiči na súťaži v Oščadnici

 

Dňa 23.5.2015 sa družstvo z Makova zúčastnilo na Okresnom kole hry "Plameň" v Oščadnici. Na tradičnú hasičskú súťaž si prišli preveriť svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti. Súťaže sa zúčastnilo 14 chlapčenských a 6 dievčenských družstiev z okresu Čadca. V požiarnom útoku získali naši chlapci pekné tretie miesto. 

Členovia súťažného družstva: Andrej Jantoš, Filip Stríž, Róbert Bajcár, Nikolas Kemka, Samuel Papaj, Filip Klanduch, Adrián Jelínek, Marek Jelínek, Martin Janda.

/na fotografii zľava Andrej Jantoš z Makova/

Dobrovoľný hasičský zbor obce

     Ohlasovanie  požiarov   
  Meno  Pozícia   Telefónne číslo 
  1. Martin Pavlík   starosta obce   0905 502509
  2. Viktor Židek   veliteľ DHZo Makov   0915 357 806
  3. Marián Slaninák   predseda DHZo Makov   0908 830 679
  4. Milan Nemec   člen DHZo Mako   0908 830679

Mladí hasiči vybojovali v Oščadnici druhú priečku

Družstvo chlapcov z Makova

 

 

 

Dňa 17.5.2015 sa detské družstvo chlapcov zúčastnilo  požiarnej súťaže v Oščadnici. Súťažilo sedem družstiev chlapcov a tri družstvá dievčat. Naši mladí hasiči získali  pekné druhé miesto.

Na fotografii zľava Andrej Jantoš,  Filip Stríž,  Marek Jelínek, Matej Kmínek, Filip Klandúch, Adrián Jelínek. dole Samuel Papaj a Róbert  Bajcár. 

Implementácia projektu

logo projekty mObce Makov a Hutisko – Solanec
implementujú projekt
„Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“,
ktorý je spolufinancovaný z finančných prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
„SPOLOČNE BEZ HRANÍC“


Keď bola v roku 2011 oslovená Obec Makov predstaviteľmi moravskej obce Hutisko – Solanec na vzájomnú spoluprácu pre získanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie pre našich dobrovoľných hasičov, nemali sme ani predstavu, aké dlhá a strasti plná cesta nás čaká pre dosiahnutie nášho vysnívaného cieľa získať novú cisternovú striekačku pre DHZ obce Makov.
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK – CZ 2007 – 2013, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, podala Obec Makov spoločne so svojou partnerskou obcou Hutisko – Solanec na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR projekt s názvom „Spoločné predchádzanie rizikám v prihraničnom regióne“ s celkovými rozpočtovanými nákladmi vo výške 540 858,16 EUR.
Keď bola po schválení projektu podpísaná v decembri 2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, plní optimizmu sme začali pracovať na príprave verejného obstarávania na dodanie cisternovej striekačky. V tej dobe nás ani nenapadlo, aké problémy môžu nastať pri jej obstarávaní. Keď sme v septembri 2014 rozbiehali už tretie verejné obstarávanie, po tom čo dve predchádzajúce boli neúspešné, naše myšlienky už začínali byť všelijaké. Našťastie sa katastrofické scenáre nenaplnili a ukázali sa ako neopodstatnené. Na konci novembra 2014 bola dokumentácia z VO odoslaná na kontrolu riadiacemu orgánu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, z ktorého prišla začiatkom tohto roka kladná odpoveď. S úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní spoločnosťou THT Polička, s.r.o. bola uzatvorená kúpna zmluva na dodanie cisternovej automobilovej striekačky CAS 30 – TATRA T815-7 4x4.1 s lafetovou prúdnicou. Súčasťou cisternovej automobilovej striekačky sú prídavné zariadenia – riadiaci a kontrolný systém auta s multifunkčným displejom a osvetľovací stožiar.