Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Život v ZPS

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - 25. 9. 2018 - Informácie pre voliča

Dňa 25. 9. 2018 boli v jedálni ZpS Makov informovaní občania s trvalým pobytom Obce Makov o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Sociálna pracovníčka Mgr. Kupšová ich iformovala o dátume a čase konania volieb.Ďalej boli informovaní o tom kto má právo voliť, kto má byť právom volený a o spôsobe hlasovania. Voličom boli odovzdané zoznamy o zaregistrovaných kandidátoch pre voľby starostu obce a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Makove.

Pracovná terapia (upratovacie práce v kaplnke) - 6. 9. 2018

Pracovná terapia - ergoterapia - liečenie pracovnou zručnosťou, pri ktorom sa využíva účinok práce na liečenie chorého organizmu alebo narušenej psychiky. V rámci pracovnej terapie sa sa venovali upratovacím prácam v kaplnke ZpS Makov. a jej okolí (polievanie kvetov, výmena zvädnutých kvetov za čerstvé, utretie prachu, vyprášenie obrusov, vysávanie kobercov. v súvislosti s ergoterapiou v ZpS Makov č. 62, je samozrejmosťou, že akákoľvek pracovná činnosť je založená na báze dobrovoľnosti a možnosti výberu. Každý klient je vedený k práci nenútenou formou a je na nás, aby sme klientov vhodne motivovali.

Celodenný výlet Javorník - 19. 7. 2018

Celodenný výlet realizovaný dňa 19. 07. 2018 v horskom prostredí Javorníkov, v oblasti Makov - Kasárne, na rozhraní Moravy a Slovenska. S cieľom spestriť jeden z júlových dní obyvateľom ZpS Makov, sa dňa 19. 07 2018,t. j. vo štvrtok, konal celodenný výlet v horskom prostredí Javorníkov, v oblasti Makov - Kasárne, na rozhraní Moravy a Slovenska. V " Penzióne Javorník" sme si spoločne vychutnali slávnostný obed.