Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Prírodné zaujímavosti


Kaplnka na Kmínku

Kaplnka v časti Potok pri chate Kmínek  bola postavená makovskými rodákmi v roku 1923. Obnovená bola v roku 1989 p. M. Gajdošoma vnukom pôvodného staviteľa Smoláka.

 

Kaplnka je zasvätená sv. Petrovi a Pavlovi. Stojí na rozhraní Českej a Slovenskej republiky.

 

Kaplnka u LovasiKaplnku v jednej z najkrajších usadlostí Makova, v osade u Lovasi,
postavili asi pred100 rokmi pán Prda a miestni rodáci.

 

Chránené stromy

V oblasti Javorníkov a Beskýd, kde bola tradičná valašská kolonizácia, sa uchovali staré zvyky, ktoré mali vzťah k ochrane a výsadbe stromov. Kaď sa v minulosti postavila drevenica, tak sa pri nej vysadili stromy, ktoré mali dom chrániť pred živelnými pohromami a zároveň boli meradlom aký je dom starý. Dodnes sú tieto stromy najhodnotnejšou vysokou zeleňou v krajinnom prostredí. V oblasti obce Makov boli medzi štátom chránené stromy zaradené najvzácnejšie stromy:

  • brest u Papají
  • duby na Trojačke
  • lipy u Beloni

Medzi stromy chránené na lokáknej úrovni patrí:

  • jaseňová alej na Trojačke
  • lipy u  kostola
  • jasene na starej ceste u kríža
  • lipy u Bugali

Chránené územia

Vďaka zachovalým prírodným, krajinárskym a estetickým hodnotám bolo územie Makova v roku 1984 začlenené do Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. V katastri obce sa nachádzajú aj maloplošné chránené územia, dve prírodné rezervácie: Veľký Javorník a Hričovec a niekoľko chránených stromov.

Geologické a klimatické pomery

Katastrálne územie Makova patrí do dvoch orografických celkov: Javorníky a Turzovská vrchovina. Obidve pohoria sú vybudované treťohornými flyšovými horninami stredného až vrchného eocénu, tzv. zlínskymi vrstvami račianskej jednotky magurského flyšu. Tieto sú zložené s ílivcov a pieskovcov, ktoré sa striedajú v mocných súvrstviach v podobe pozdĺžnych pásov. Rozšíreným pôdnym typom je hnedá lesná pôda, v menšej miere podzoly, rankrové a glejové pôdy.