Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Úradná tabuľa

Zníženie energetickej náročnosti budovy

 

4.5 Otváranie súťažných návrhov :

Dátum : 02.05.2017

Miesto : Obecný úrad Makov, č. p. 60, 023 56 Makov – zasadacia miestnosť

Čas : 10.00 hod. 

Uvedená lehota sa týka otvárania časti ponúk označených ako Ostatné. ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v súlade so zákonom. Verejné otváranie časti ponúk označených ako Kritéria sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona.

Vysvetlenie – doplnenie súťažných podkladov I.

Vysvetlenie– doplnenie súťažných podkladov II.

   VÝKAZ VÝMER ZATEPLENIE SO01
Makov - OU nový stav   Ostatné výkazy výmer          

Makov - OU skutkový stav      

  

Vonkajšie zateplenie - výkaz výmer

Sprievodná správa                                                Výplne otvorovvýkaz výmer
Technická správa - overená   Zateplenie stropov- výkaz výmer  

 

 

 

 

Osadenie spomaľovačov

 

 Vzhľadom k tomu, že v miestnej časti Makov – Čierne je pomerne veľký pohyb automobilov, či už z dôvodu hustejšieho osídlenia, výstavby chát ale aj bežný pohyb návštevníkov, obec Makov pristúpi v týchto dňoch na tejto komunikácii k osadeniu spomalovačov, tzv. retardérov. Hlavným dôvodom je zvýšenie bezpečnosti pre našich obyvateľov, hlavne deti a mládeže, nakoľko vinou nedisciplinovaných vodičov prichádza k častým kolíziám.

Deň zeme 2017

denzeme

 

 

Začiatok jari sa vždy ľuďom spája aj s veľkým jarným upratovaním, ktorého cieľom je skrášliť a upraviť si vlastné okolie. V Obci Makov jarné upratovanie spájame s celosvetovou akciou „Deň Zeme“, ktorý v tomto roku pripadá na sobotu 22. 04. 2017, kedy všetci spolu už každoročne upratujeme a skrášľujeme svoje okolie, verejné priestranstvá, miestne komunikácie a toky potokov v obci.

Predaj pozemku


Ponúkame na predaj stavebný pozemok v Makove vo veľmi dobrej lokalite. Pozemok je v osobnom vlastníctve a nachádza sa v extraviláne. Rozloha pozemku je 13 000m2. Cena pozemku 9€/m2. V prípade záujmu iba o časť pozemku sa jeho cena navýši. Kontakt: 0421 908958264