Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Úradná tabuľa

Deň učiteľov

 

0

„Človek sa môže stať človekom
len pomocou výchovy,
nie je ničím, iba tým,
čím ho robí výchova.“
                                                  J. A. Komenský

Predaj pozemku


Ponúkame na predaj stavebný pozemok v Makove vo veľmi dobrej lokalite. Pozemok je v osobnom vlastníctve a nachádza sa v extraviláne. Rozloha pozemku je 13 000m2. Cena pozemku 9€/m2. V prípade záujmu iba o časť pozemku sa jeho cena navýši. Kontakt: 0421 908958264

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

123456

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny") týmto Obec Makov ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 23. 02. 2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – lipa 1 ks – na pozemku parc. č. KNC 189/1 v k. ú. Makov, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.