Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Úradná tabuľa

Skvalitňovanie a údržba prístupových ciest

d

 

 

 

Obec Makov pokračuje v skvalitňovaní a údržbe prístupových ciest do jednotlivých častí našej obce. Pridaním odvodňovacích žlabov, panelov a zrovnaním terénu štrkom sme dokončili a sprejazdnili aj pre osobné autá, cestu na Kršlisko.U Valíčkov sme vymenili nevyhovujúcu odtokovú rúru za novú a prečistili priekopy. V Potoku sme na MK osadili liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou.

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na VD

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny") týmto Obec Makov ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 04. 09. 2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:
- jelša sivá: 56 ks,
- smrek obyčajný 3 ks,
- javor horský 42 ks,
- jaseň štíhly 8 ks,
- vŕba krehká 8 ks,
- lipa malolistá 2 ks,
- hrab obyčajný 1 ks,
- brest horský 1 ks,
- agát biely 2 ks,
- tuja západná 1 ks,
- breza previsnutá 1 ks,
- buk lesný 1 ks,
- osika obecná 6 ks
na pozemkoch CKN 105/1, 5898/2, 5900, 258/1 a EKN 1437/2 v k. ú. Makov, ktoré sú vo vlastníctve Obce Makov. Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v tomto správnom konaní je potrebné doručiť na Obecný úrad Makov, Makov 60, 023 56 Makov alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a to v lehote do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia.

Do dokladov je možno nahliadnuť na Obecnom úrade Makov, stavebné oddelenie, v úradných hodinách.

Zverejnené dňa 04. 09. 2017

Výzva na pravidelné kosenie a udržiavanie pozemkov

heracleum mantegazzianum

 

Obec Makov upozorňuje, že každý obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok v obci a správať sa tak, aby svojím správaním nepoškodzoval a neurážal ostatných. Vlastníci a užívatelia pozemkov sú povinní pozemky udržiavať v čistote, a to najmä kosením svojich pozemkov.

Spúšťame službu SMS info.

47997 SMSINFO

 

Vzhľadom na ukončenie zmluvy s mobilným operátorom O2 Obec Makov prestala v polovici roka zasielať SMS oznamy. Za tento výpadok sa občanom ospravedlňujeme. Od 15.8.2017 začíname zdarma  ponúkať službu pod názvom SMS- info novým poskytovateľom eGovSystems. Ide o inovatívny a bezpečný spôsob doručovania oznamov s plnou ochranou súkromia širokým skupinám odberateľov.

Pribudli opravené cesty aj fitness prvky.

20792918 935938383212724 572974817 n Medium

 

 

Obec Makov v rámci skvalitňovania prístupových ciest do našich osád,spevnila a odvodnila ďalšie úseky a to na Kopaniciach do Bajcari,u Labaji a v Čiernom.Ďalej nám pribudli 2 outdourové stroje na fitnes cvičenie v prírode,ktoré sumou 500 € podporil ŽSK.Stroje na cvičenie sú umiestnené v športovom areáli na detskom ihrisku.

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno

Po odvolaní mimoriadnej situácie v obci Strečno bude dňa 29. 07. 2017 od 12:00 hod. p r e j a z d n á cesta I/18 v Strečnianskej úžine.Keďže naďalej budú pokračovať sanačné práce na skalnom brale podľa pôvodného projektu „Sanácia skalného brala“ bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne: - obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km/hod - s termínom do odvolania.

 

Pri prejazde týmto úsekom cesty odporúčame rešpektovať obmedzenie rýchlosti na 30 km/hod. v súvislosti so zúženým profilom jazdných pruhov s cieľom dodržiavania bezpečnosti v cestnej premávke.