Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Úradná tabuľa

Odstávka elektrickej energie

 

sse logo

 

V termíne : 25. januára 2018 v čase od 07:50 do16:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti. Obmedzenia sa týkajú iba niektorých odberných miest /domácností /v Makove v časti KOPANICE - od  Sojčákovej / Bergla vyššie.

Schválený projekt - Zberný dvor obce Makov

31.10.2016 podala Obec Makov žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na projekt stavebných úprav prístrešku pre dobytok na bývalej colnici na zberný dvor obce Makov, ktorý projekčne spracovala spoločnosť ARCHEKTA, s..r.o.

Žiadosť bola podaná na dotáciu v celkovej výške 74.979,41 € s DPH, z toho spoluúčasť Obce Makov mala byť vo výške 3.749,41 €.

03.04.2017 bolo Obci Makov doručené oznámenie z Environmentálneho fondu o poskytnutí dotácie na predložený projekt v celkovej výške 35.000 €. Podmienená spoluúčasť je vo výške 1.842,11 €. Na základe uvedenej informácie musela Obec Makov upraviť rozpočet projektu v súlade so schválenou dotáciou.

Dokončené práce

24989663 998679760271919 1057177045 n

 

Obec Makov v závere roka dokončila autobusovú zastávku v centre obce, kde vnútorný priestor bude vo večerných hodinách a v noci osvietený. Toto osvetlenie sme zrealizovali takisto v zastávkach na Trojačke a pri Chate Makov. V osade Riečky sme zregulovali potok, pretože nám začal nebezpečne podmývať cestu a takisto sme v tejto časti Makova odvodnili časť komunikácie a spevnili lôžko štrkom.

VZN schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Makove 6.12.2017