Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Úradná tabuľa

Prenájom bytu v bytovom dome Štandard 210

1

 

Obec Makov oznamuje, že od 01. 09. 2016 sa uvoľní pre nového možného nájomcu 2-izbový byt č. 2 na 1. nadzemnom podlaží v Bytovom dome súp. č. 383 (Štandard 210 pri ZŠ Makov). Byt má rozlohu 55,28 m2. Mesačný nájom je vo výške 161,23 € a služby spojené s nájmom pre 2 osoby predstavujú sumu 23,95 €.

Mapový portál obce Makov

mapabaner

 

 

Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci či územnom pláne.  V pár krokoch Vám vysvetlíme ako jednoducho získať informácie.

Skrášlenie verejného priestranstva

13844029 724295004377064 1878941486 o

 

 

Obec Makov v snahe spríjemniť turistiku a prechádzky v našej obci na viacerých miestach umiestnila lavičky a informačné tabule. Kvôli bezpečnosti na komunikáciach obec inštalovala dve dopravné zrkadlá a to v centre obce a u Chaty Makov. Pre skrášlenie a zlepšenie verejného priestranstva uvítame aj vaše námety.

Dátové centrum miest a obcí ( DCOM)

Vdeus logoážení občania, naša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM). Výrazným benefitom pre nás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.

Návšteva u ministra dopravy

ministerstvo

 

 

 

V minulých dňoch prijal nášho starostu obce p. Martina Pavlíka a zástupcu starostu p. Jozefa Pavlíka poradca ministra dopravy p. Martin Kapitulík, ktorému odovzdali petíciu občanov Makova ohľadom nevyhovujúcemu stavu vozovky I.triedy v našej obci. Naši zástupcovia absolvovali takisto pracovné stretnutie s poslancom NR SR p. Igorom Janckulíkom.

Generálna oprava strechy na DK

Vzhľadom na skutočnosť, že technický stav južnej strechy na budove DK Makov sa už roky neustále zhoršoval a aj pri menšom daždi do budovy zatekalo, bolo nevyhnutné tento problém urgentne vyriešiť. Vďaka vedeniu obce na čele so starostom p. Martinom Pavlíkom a rozumnému hospodáreniu s finančnými prostriedkami v roku 2015 sa Obec Makov mohla v júni tohto roku pustiť do výmeny krytiny a zateplenia na jednej strane strechy. Minule roky sa uzž robila generálna oprava strechy a neskôr ešte opravy opravovaného a ničomu to nepomohlo.
Všetci pevne dúfame, že kompletná rekonštrukcia/ výmena/ krytiny nás už všetkých prežije a že náš Dom kultúry bude opäť dôstojným kultúrnym stánkom.

Opravy prístupových komunikácií

Jednou z priorít vedenia obce je rekonštrukcia prístupových komunikácii  do osád. S prvými opravami začala Obec  Makov už v minulom roku, kedy sa zrealizovala oprava cesty do osady Jantoše a Husare. Na tejto komunikácii boli osadené aj  odvodňovacie žľaby. Aj v tomto roku  obec realizuje opravy najkritickejších častí prístupových komunikácií, pri ktorých využíva vyradené betónové podvaly. Do konca kalendárneho roka by sa mali zrekonštruovať cesty do osád Nová Dedina, Pisare a  Bugale.