Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zariadenie pre seniorov

„Fašiangové posedenie spojené s pochovaním basy

IMG 1819

 

Voľnočasová aktivita realizovaná dňa 27. 02. 2017

Fašiangy – symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Fašiangové obdobie začína od Troch kráľov a končí v utorok, deň pred Popolcovou stredou, štyridsať dní pred Veľkou nocou. Toto obdobie je zároveň obdobím pôstu, obdobím bez zábav a tancovačiek. Preto sme fašiangy v zariadení pre seniorov ukončili tradičnou fašiangovou veselicou a symbolickým pochovaním basy.

 

 

Voľnočasové aktivity spestrujú život klientom v ZPS

cca zps1

 

Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o našich klientov je kultúrna a záujmová činnosť. Snažíme sa zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy obyvateľov napĺňať a organizovať ich voľný čas a podporiť priateľské a medziľudské vzťahy. Stretnutia organizované s kultúrnym programom, na ktorých sa zúčastňujú naši obyvatelia spolu s ľuďmi z obce, deťmi z MŠ či ZŠ, prispievajú k lepšej adaptácii a socializácii, k akceptácii a spolupráci.

Plán vzdelávania pre rok 2017

Plán vzdelávania 

Plán vzdelávania na rok 2017
  Funkcia Názov vzdelávacej aktivity Dodávateľ Termín realizácie Náklady v €
Predpokladané Skutočné
  Zdravotná sestra Ošet.starostlivosť o pacienta s deríliom tremens, status epilepticus, Putovanie krvnej zrazeniny cievnym riečišťom, duálna agregačná liečba. NCMP - rehabilitácia KNsp 22.2.2017 4,00 4,00
    Paliatíva a OKB. Manažment oše. starostlivosť o pacienta s karcinómom žalúdka. Etické princípy ošetrovania onkologického pacienta. Manažmentoše.starostlivosti o pacienta v terminálnom štádiu. KNsp 29.3.2017 4,00 4,00
    Chirurgia a OKM: KOS o pacienta s ezofageálnymi  varixami. KOS o pacienta erysipelom. KOS o pacienta s akútnou pankreatitídou. Oše. starostlivosť o PEG. KNsP 26.4.2017 4,00 4,00
    Interné I, JIS, ORL, GASTRO, Infekčná ambulancia.: EKG v praxi. Oše. proces o pacienta s alkoholovou chorobou pečene. Asistencia sestry pri zavádzaní CVK. Oše. star. o TRCH KNsP 31.5.2017 4,00 4,00
    OÚCH a RTG: Oše. starostlivosť o pacienta s poranení, chrbtice, jednodňová chirurgia- výhoda pre pacienta. KNsP 28.6.2017 4,00 4,00
    Interné 2 a DOS: Oše.starostlivosť o pacienta s IM. Zdravotnícka psychológia vo vzťahu k pacientovi. Edukácia pacienta s chronickým zlyhaním srdca. KNsP 27.9.2017 4,00 4,00
  Opatrovateľka Obväzová technika ZPS Makov 7.3.2017 0,00 0,00
    Meranie fyziologických funkcii ZPS Maklov 15.5.2017 0,00 0,00
    Polohovanie, starostlivosť o dekubity Zps Makov 20.6.2017 0,00 0,00
  Rozpočtár, ekonomicky pracovník Ročné zúčtovanie dane za rok 2016

Akadémia vzdelávania

Žilina

24.01.2017 40,00 40,00
  Sociálny pracovník Celoslovenský seminár per pracovníkov ZPS: Aktuálne otázky v sociálnej oblasti RVC Martin 20.3.2017-23.3.2017 184,00 184,00
  Vedúca prevádzky Seminár na výživové diéty Žilina   0,00 0,00

10. ročník Kysuckých športových hier seniorov

Čas neúprosne letí, a nastal deň X. ročníka Kysuckých športových hier seniorov. Tentokrát sa roly organizátora ujal minuloročný víťaz - Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Čadca - Žiarec. Po mierne daždivom pondelkovom ráne sa vyčasilo a počasie nám bolo naklonené.V poradí desiate Kysucké športové hry seniorov sa konali v pondelok, 13. 06. 2016, v duchu motta „Šport nepozná vekové hranice.“ Slávnostne ich o 09 30 hod. otvorila PhDr. Eva Larišová, riaditeľka ZpS a DSS Čadca – Žiarec.