Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zariadenie pre seniorov

Plán vzdelávania na rok 2018

 

Obec Makov, Zariadenie pre seniorov Makov č. 62

Plán vzdelávania

Plán vzdelávania na rok 2018
Funkcia Názov vzdelávacej aktivity Dodávateľ Termín realizácie Náklady v €
Predpokladané Skutočné
Sestra Ošet.starostlivosť o pacienta s hypertenziou.Komunikačné zručnosti sestry na IPA. Oše.proces o pacienta s dekubitom. KOS o pacienta s clostrídiovou enterokolitídou. Kvalita života pacienta s inkontinenciou. KNsp 31.1.2018 4,00 4,00
Úloha sestry v prevencií komplikácií pri Parkinsonovej chorobe. Starostlivosť o geriatrických pacientov pri poruchách vyprázdňovania:hnačky a zápcha. KOS o pacienta s apalickým syndrómom. Komunikácia sestry s pacientom. Oše.star. o pacienta v terminálnom štádiu. KNsp 28.3.2018 4,00 4,00
Oše.starostlivosť o pacienta s kraniocerebrárnym poranením. Zásady bariérovej ošetrovateľskej techniky. Ako nepoškodiť pacienta na operačnom stole. Stres a jeho vplyv na sestry na PA. KNsP 25.4.2018 4,00 4,00

Amputácia dolnej končatiny. A čo ďalej? Vonkajšie a vnútorné hemoroidy. Príznaky   a liečba. Zápalové markery v nemocničnej praxi- CRP.

KNsP

30.5.2018

4,00

4,00

Výživa v intenzívnej starostlivosti. Monitoring kardiovasculárneho systému. Efejtívna komunikácia s pacientom na operačnom sále. KNsP 27.6.2018 4,00 4,00
Výživa pacientov staršieho veku. Výživa v prevencii a liečbe dislipidémii. Ošet. star. o TRCH. Príprava pacienta pred kolonoskopickým vyšetrením. KNsP 12.12.2018 4,00 4,00
Zdravotnícky asistent Preškolenie podľa § 4b Rozsah praxe zdravotníckeho asistenta vyhlášky Ministerstva SR č. 28/2017 Z.z.

Stredná zdrav. škola

Sv. Františka Assisi Čadca

10. – 19.4. 2018 70,00 70,00
Sociálny pracovník Celoslovenský seminár – aktuálne otázky v sociálnej oblasti Hotel Permon, Podbanské 19.- 21. 3. 2018 236,00 236,00

Vypracovala: Mgr. Martina Dodeková, vedúca sestra

Dňa: 4. 1. 2018

Kto rád dáva, dvakrát dáva

Mgr. Stanislava Kupšová a Mgr. Martina Dodeková s obdarovanými seniormi

Zamestnanci Zariadenia pre seniorov v Makove sa počas celého roka usilovne snažia svojim klientom skvalitniť služby a spríjemniť im jeseň života v náhradnom domove. Každoročne s nimi trávia aj najkrajšie sviatky v roku a nahrádzajú im často ich vlastnú rodinu. Nebolo tomu inak ani tieto Vianoce, kedy sa pri bohato prestretom štedrovečernom stole zišli s klientmi zariadenia aj predstavitelia samosprávy a vedenia ZPS.

Tohtoročné Vianoce v ZPS

26175263 1007556072717621 483327248 n

 

Na štedrý deň 24.12.2017  navštívil starosta obce p. Martin Pavlík, spolu so zástupcom starostu p. Jozefom Pavlíkom, vedúcou ZPS p. Mgr. Martinou Dodekovou, sociálnou pracovníčkou ZPS p. Mgr. Stanislavou Kupšovou a vedúcou kuchyne p. Alenou Suranovou našich seniorov v ZPS. Všetci si spoločne zasadli za bohato prestretý štedrovečerný stôl.