Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Vodohospodár Makov spol. s r.o.

Analógový kanálový raster

P. č.  Názov TV programu Kanál Norma
1. EUROSPORT 1 S6 B/G Stereo
2. EUROSPORT 2 S8 B/G Stereo
3. ÓČKO S10 B/G Stereo
4. Infokanál obce Makov C7 B/G Mono
5. SPORT 1 C10 B/G Stereo
6. LUX S14 B/G Stereo
7. FILM + S18 B/G Stereo
8. MINIMAX S24 B/G Stereo
9. Šlágr TV S27 B/G Stereo
10. Discovery CHANNEL S30 B/G Stereo
11. ANIMAL PLANET S31 B/G Stereo
12. TLC S32 B/G Stereo
13. ID Investigation Discovery E10 B/G Stereo

Oznam - zmena sadzby poplatku

Spoločnosť VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r. o. oznamuje abonentom káblovej televízie, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 59/2015 zo dňa: 10.6.2015 sa mení sadzba poplatku za prevádzku a údržbu káblovej televízie na výšku 60,10 € s DPH za kalendárny rok, s účinnosťou od 1.7.2015 .
Zmena sadzby nastáva z dôvodu zvýšených nákladov na licenčné poplatky a údržbu káblovej televízie v roku 2015.
Poplatok za 2. polrok 2015, k 31.12.2015 bude vo výške: 30,05 € s DPH.
S pozdravom

VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r. o.
Jozef Pavlík, konateľ