Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Rímsko-katolícky farský úrad


Inštalovanie nového Betlehema

WP 20151223 002   WP 20151223 003 

Betlehem daroval do makovského kostolíka  náš rodák Jožko Šimek.Betlehem bol požehnaný na polnočnej sv.omši. Jožkovi zaslúžene patrí náš obdiv a veľká vďaka.

Sv. omša na Bukovej

0

 

Ako každý rok na jeseň i tentokrát sa v osade Buková (ned. 27.09.2015) konala slávnostná svätá omša, ktorá bola spojená s požehnaním kaplnky a zvonice. Bohoslužbu celebroval dos. mons. Milan Kupčík spoluceleborval makovský duchovný otec Marek Kotlárik spolu s vdp. Pavlom Maretom. 

Svätá omša u Greguši

omsagreguse1

 

 

Aj tento rok sa konala pri príležitosti sviatku Sedembolestnej panny Márie svätá omša v Makove v osade Greguše pri zvonici, ktorá ako jediná prežila vypálenie osady počas II. sv. vojny a to v nedeľu 13. 09. 2015. Po dvoch rokoch nepriaznivého a upršaného počasia nás tento deň poctilo svojou prítomnosťou aj jesenné slniečko.

Sviatok sv. Cyrila a Metóda

krslisko2015

 

Dňa 5. júla 2015 sa v miestnej časti Kopanice v kaplnke na Kršlisku uskutočnila slávnostná sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metóda. Omšu celebroval Mgr. Marek Kotlárik a pán farár Anton Sojka. Krásne slnečné počasie prilákalo na toto pekné miesto našej obce domácich obyvateľov i návštevníkov z okolia.

Pastoračná návšteva makovskej farnosti

P1120088Na začiatku vizitácie bolo potrebné vypracovať dotazník, v ktorom sa nachádzalo 150 otázok zo života farnosti.
Ďakujem Ing. Mariánovi Masnicovi za odbornú pomoc pri písaní dotazníka.Tento dotazník je archivovaný na Biskupskom úrade v Žiline aj na Farskom úrade v Makove a materiál sa stáva prínosom pre budúcnosť, že všetko je zachytené a zdokumentované. Otázky sa týkajú stavu kostola, farskej budovy a života celej farnosti.