Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ZO SZTP a ZPCCH

V Makove prebehla Okresná prehliadka folklórnych skupín

2D vertcal RGB

 

V sále DK Makov sa v stredu 25.5.2016 v rámci 6. ročníka Okresnej prehliadky speváckych skupín seniorov zúčastnilo 13 speváckych skupín z okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. Jednota dôchodcov Makov, Okresný výbor Jednoty dôchodcov Čadca a Obecný úrad Makov sa spoločne podieľali na organizovaní pekného kultúrno spoločenského podujatia.

Výročná členská schôdza SZTP a ZPCCH 3.februára 2016

Je tu február a naši seniori sa opäť stretli na prvej tohtoročnej Výročnej členskej schôdzi. V stredu 3.2. 2016 sa ich v DK Makov zišlo takmer 130. Úvodom pani Anna Zajacová všetkých srdečne pozdravila a predstavila novo zaregistrovaných členov zväzu dôchodcov. Taktiež oboznámila členov organizácie s plánovanými podujatiami a akciami, ktorých je v roku 2016 neúrekom.

Pozvanie na stretnutie prijal starosta obce Makov pán Martin Pavlík, ktorý všetkých v krátkosti privítal, poďakoval za aktívnu činnosť v minulom roku a poprial veľa úspechov do roku 2016. O slovo sa prihlásila aj okresná predsedníčka ZPCCH a JDS Čadca- pani Gitka Ďurišová, ktorá oboznámila prítomných o novinkách týkajúcich sa možnosti využitia liečebných pobytov a informovala ich o organizácii Jednota dôchodcov. Tá od minulého roka funguje aj v Makove pri SZTP a ZPCCH. Schôdze sa zúčastnil po prvýkrát aj predseda Okresného výboru SZTP Čadca pán Jozef Krivánek. V diskusii pani Helena Pajerová - kult. referentka Obce Makov, priblížila seniorom Kalendárium podujatí na rok 2016 a zároveň ich srdečne pozvala na najbližšie akcie, ktoré obec organizuje. Na rad prišili aj jubilanti. Tí okrem gratulácie a malej pozornosti dostali aj pekný darček od FS Makovský prameň. Dievčatá z prameňa pre nich uvili krásnu kyticu z veselých piesni za sprievodu heligónky pána Jožka Šimeka. Záver patril veselému programu, v ktorom v krátkych scénkach účinkovali členky Makovského prameňa. Takmer profesionálne „herečky“ si za svoj skvelý výkon vyslúžili obrovský potlesk publika.
Úplnú bodku za spoločným stretnutím urobil chutný obed a malé občerstvenie, od jubilantov.

Výročná členská schôdza SZTP a ZPCCH

P2030107 3

 

Naši seniori sa opäť stretli na prvej tohtoročnej Výročnej členskej schôdzi. V stredu 3.2. 2016 sa ich v DK Makov zišlo takmer 130. Úvodom pani Anna Zajacová všetkých srdečne pozdravila a predstavila novo zaregistrovaných členov zväzu dôchodcov. Taktiež oboznámila členov organizácie s plánovanými podujatiami a akciami, ktorých je v roku 2016 neúrekom.

Čistá hranica

P1120593

 

Tak znel názov úspešného projektu, do ktorého boli aktívne zapojení dobrovoľníci z radov dôchodcov z Makova a partnerskej obce Hutisko Solanec. Do Grantového programu pre Optimistov Nadácie ORANGE bolo predložených celkovo 553 projektov. Na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie a Správnej rady Nadácie Orange bolo vybraných na podporu len 105 projektov. 

ZO SZTP a ZPCCH v Makove.

Základná organizácia: bola založená  1.6. 1997, má vyše 140 členov.
Členovia výboru :   

 • predsedníčka – Zajacová Anna
 • podpredsedníčka- Jančová Emília
 • tajomníčka- Bugalová Emília
 • členka výboru – Sojková Helena

Členovia RK: predsedníčka- Dičková Valéria, Lučanová Anna, Kubincová Jarmila
Kontakt: Zajacová Anna

 1. Slovenský zväz SZTP a ZPCCH je celorepublikovýdobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt. Je otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. Je občianske združenie s celoslovenským pôsobením a má právnu subjektivitu.
 2. Pomáha osobám s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických a psychických potrieb na princípoch humanizmu a  demokracie.
 3. Vytváranie predpokladov pre postihnuté osoby na plnohodnotný život a prácu v spoločnosti zdravých občanov.
 4. Sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálna prevencia, sociálna starostlivosť.
 5. Programy sociálnej rehabilitácie a rekondície.
 6. Ortopedické, protetické a kompenzačné pomôcky.
 7. Odstráňovanie architektonických bariér.
 8. Starostlivosť o TP deti a mládež.
 9. Pracovné uplatnenie TP občanov.
 10. Kultúrno-spoločenské aktivity, šport, informačné systémy, servisná služba,publicistická a informačná činnosť.
 11. Členstvo TP a P CCH je dobrovoľné a členom sa môže stať každý postihnutý občan SR nad 18 rokov, rodič, alebo zákonný zástupca postihnutého dieťaťa  do 18 rokov, priateľ a priaznivec SZTP a ZPCCH