Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Makové zrnká n.o.


Ferda Mravec v Makove

Sample ImageHvozdná vďaka n.f. Makové zrnká navštívila Makov
Do základnej školy v Makove zavítal vo štvrtok 24. 3. 2011 autobus plný lienok, chrobáčikov, mravcov, pavúkov...Áno máme na mysli prestrojených divadelníkov v nádherných kostýmoch, ktorí k nám prišli zahrať divadelné predstavenie „Ferda Mravenec“, od Ondřeja Sekoru. Ferda  Mravenec  preto, lebo sa jednalo o súbor divadelných ochotníkov zo spriatelenej obce Hvozdná z Českej republiky. Obec Hvozdná  leží v Severomoravskej kotline v okrese Zlín, neďaleko úrodného kraja Hana, v blízkosti pred časom známych Slušovíc  a ešte v susedstve obce Lešná,  pýšiacou sa prekrásnou ZOO, ktorá je dobre známa aj u nás. Toto všetko som spomenula zámerne, pretože to mali naši žiaci už možnosť vidieť v minulom roku, kedy boli ako najlepší žiaci odmenení takýmto krásnym výletom.

 

Makové zrnká

KTO SME: Neinvestičný fond pre deti
KDE SME: Makov č. 264, 023 56
ČO ROBÍME: Predmet činnosti je ochrana a podpora vzdelávania, podpora športu detí a mládeže, ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt v obci Makov.
Číslo účtu: 312 416 750/0900
Slovenská sporiteľňa
IČO: 379 777 84
Registračné číslo: NF - 6/04, vedené na Krajskom úrade v Žiline
Fond je zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCR po: 67 90/2005
NEZABUDNITE!
V zmysle zákona o dani z príjmu môžete ciele fondu a tým vzdelávanie makovských detí každoročne podporiť 2% zo svojho daňového výmeru.