Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Erb a symbolika obce

Heraldický register Slovenska

 

Sample Image

Heraldický register Slovenska vedený na Ministerstve vnútra SR – Odbore archívov a registratúr, podľa zákona č. 575/2001 Z. z. organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy, podľa Vnútorného pokynu generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Heraldickom registri Slovenskej republiky, ako aj podľa štatútu Heraldickej komisie MV SR, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva.

Vlajka obce

 

VLAJKA  obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, žltej a modrej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.

Z histórie erbu obce

                                                                          Výpis z kroniky:


erb obce Makov - Brest hrabolistý Počas storočnej existencie samostatnej obce sa zo strany jej samosprávnych orgánov uskutočnili viaceré pokusy o prijatie vlastného znaku. Toto úsilie bolo úspešne zavŕšené pri príležitosti významného jubilea.

 
V roku 1994 bola v spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci, ako odbornou vedecko-výskumnou a kultúrno-výchovnou organizáciou pre región Kysuce vyhlásená pre deti a občanov verejná súťaž o najlepší návrh symbolu obce.