Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s triedeným odpadom od 01. 07. 2016

 

jak likvidujeme obaly

 

 

Obec Makov oznamuje všetkým právnickým osobám a fyzickým osobám – živnostníkom, že od 01.07.2016 nastáva zmena v systéme nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu. V zmysle § 58 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch „Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu