Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Odpadové hospodárstvo

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Makov

 

hromada nabytku

 

 

Komunálny odpad


Komunálny odpad je odpad z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzickej osoby a odpad podobných vlastností a zloženia, ktorého pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadu vznikajúceho pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; 

Výzva Združenia TKO Semeteš, n. o


i 235278

Opätovne upozorňujeme občanov Obce Makov, že zber separovaných zložiek sa bude vykonávať iba u tých občanov, ktorí budú mať tieto uložené v transparentných vreciach. Sklo uložené v tenkých vreciach či už priesvitných alebo farebných nebude odobraté. Dôvod je skutočnosť, že pri manipulácií dochádza často k pretrhnutiu vreca a k porezaniu posádky, ak sú tam črepy.