Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Zatraktívnenie obce nielen pre turistov

35629217 1104980382975189 4076670442104946688 n

 

 

Obec Makov v rámci zatraktívnenia turistického prostredia začína osádzať lavičky so zvieracím motívom,ktorý do daného prostredia prirodzene patria. Začíname trasou od Lemešnej ku prameňu Kysuce. Autorom týchto lavičiek je makovský rezbár, samouk a milovník prírody p. Jožko Šimek. Dúfame,že väčšina Kysučanov už navštívili prameň Kysuce. Ak nie, je najvyšší čas to napraviť a pokochať sa peknou prírodou. Pri prechádzke si môžete oddýchnuť pri medvedej rodinke, alebo pri sovičkách. 

Večerný pochod k prameňu rieky Kysuca

IMG 20170628 194437

 

Neinvestičný fond Makové zrnká a Obec Makov Vás pozývajú na tradičný večerný pochod ku prameňu rieky Kysuca, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 28. 06. 2018. Spoločný pochod ku prameňu je z PINDULE / LEMEŠNEJ o 18.30 hod. Do východzieho bodu sa každý musí dopraviť individuálne. Pre tých , ktorí sa nemôžu k miestu dopraviť autom, bude pripravené o 18.00 hasičské auto pred DK Makov. Pre každého účastníka je pripravená odmena a občerstvenie v Penzióne Chata Makov. Tešíme sa na Vás !

V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa pochod ruší.

50. výročie sobáša – manželia Jančoví

jancovi

 

 

„Keď rátate údery, čo odbíjajú čas,
keď celkom bez lístia vidíte malé stromy rásť,
to je Váš život, to ste Vy.
A život sú aj deti a deti Vaše dielo.“


Dňa 15. júna 2018 oslávili 50. výročie svojej svadby naši spoluobčania, manželia p. Anton Jančo a Emília Jančová, rod. Hošková.

Pozvánka na povinné očkovanie psov

stene

 

 

MVDr. Miroslav Chochul zvoláva povinné očkovanie psov proti besnote, ktoré sa uskutoční v Obci Makov dňa 23. júna 2018 t. j. v sobotu

v tomto poradí:

  • 8.00 hod. v centre - pri Obecnom úrade
  • 8.40 hod. na Vidielkach - u RD p. Gajdoša, Makov 308

Návšteva Hvozdnej

IMG 20180609 091451

 

Vďaka pozvaniu obce Hvozdná, ktorá je už 10 rokov cezhraničným partnerom nienvestičnému fondu Makové zrnká sme aj tohto roku pripravili pre rodičov a deti návštevu podujatia "Deň obce Hvozdná". Ako už býva zvykom, cestu sme si i tento krát spestrili zaujímavým poznávacím výletom po Zlínskom kraji. Prvou našou zastávkou bolo mesto Vsetín.

Registrácia - 24. ročník turnaja v minifutbale

futbal

 

Oznamujeme všetkým priaznivcom futbalu , že tohtoročný 24. ročník turnaja O pohár starostu obce sa uskutoční výnimočne v netradičnom čase. Nakoľko v sobotu dopoludnia  bude v našej farnosti birmovka, presunuli sme termín turnaja na piatok 29.6.2018 na 19. 00 hodinu . Hrá sa na multifunkčnom  ihrisku  Makov - Čierne. 

Elektrický ohradník na cintoríne

34699083 1094796893993538 3192162832762273792 n

 

 

Na našom cintoríne prichádzalo k čoraz častejším škodám, či už na hroboch, výzdobách ale aj v celom areáli. Pôvodcami týchto škôd boli srny, lane ale aj ostatná zver. Preto obec Makov pristúpila k oploteniu cintorína elektrickým ohradníkom na miestach, kde chýba plot. Elektrický ohradník nie je životu nebezpečný ale žiadame občanov a návštevníkom cintorína o rešpektovanie dodržiavania vzdialenosti od oplotenia. 

POH Žilinského kraja na roky 2016 - 2020

Informacie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že na adrese:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-zil inskeho-kraja-na-roky-2016-2020je zverejnený strategický dokument "POH Žilinského kraja na roky 2016 - 202", kde môžete do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.