Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Ukončenie projektu " Prehliadka folklórnych skupín

projekt

 

 

V máji tohto roku sa ZOZTP a ZPCCH  v zastúpení FS Makovský prameň zapojili do grantového programu Nadácie Kia Motors Slovakia, v programe Región kultúrne 2016. V žilinskom regióne boli jedným z 38 úspešných žiadateľov z celkového počtu 139 uchádzačov. Od mája do augusta prebiehala realizácia projektu, ktorá okrem

Po stopách slovenskej histórie - zájazd

dukla

 

Miestna organizácia Matice slovenskej Makov organizuje s finančnou podporou  Obce Makov a RK Farnosti Makov tematický zájazd  Po stopách slovenskej históriedňa 01.09.2016, t.j. štvrtok - štátny sviatok. Trasa: Makov - Dukla - Karpatské drevené kostolíky - Bardejov - Makov

Skrášlenie verejného priestranstva

13844029 724295004377064 1878941486 o

 

 

Obec Makov v snahe spríjemniť turistiku a prechádzky v našej obci na viacerých miestach umiestnila lavičky a informačné tabule. Kvôli bezpečnosti na komunikáciach obec inštalovala dve dopravné zrkadlá a to v centre obce a u Chaty Makov. Pre skrášlenie a zlepšenie verejného priestranstva uvítame aj vaše námety.

Dátové centrum miest a obcí ( DCOM)

Vdeus logoážení občania, naša obec sa úspešne zapojila do projektu Dátové centrum miest a obcí (DCOM). Výrazným benefitom pre nás, občanov, je dostupnosť elektronických služieb ktoré samospráva poskytuje. V praxi to znamená, že agendu a komunikáciu s úradom vybavíte kedykoľvek, bez potreby myslieť na úradné hodiny a rovnako aj z ktoréhokoľvek miesta prostredníctvom internetu.

Výzva na vykosenie pozemkov

trava
 
 
Vážení spoluobčania, vlastníci poľnohospodárskej pôdy v obci Makov  
 
Obecná samospráva v Makove sa čoraz vo väčšej miere stretáva so sťažnosťami občanov na neobhospodarovanie poľnohospodárskej  pôdy a pozemkov a z nich vyplývajúcich susedských problémov. Dovoľte nám, aby sme upriamili pozornosť na túto problematiku

Návšteva u ministra dopravy

ministerstvo

 

 

 

V minulých dňoch prijal nášho starostu obce p. Martina Pavlíka a zástupcu starostu p. Jozefa Pavlíka poradca ministra dopravy p. Martin Kapitulík, ktorému odovzdali petíciu občanov Makova ohľadom nevyhovujúcemu stavu vozovky I.triedy v našej obci. Naši zástupcovia absolvovali takisto pracovné stretnutie s poslancom NR SR p. Igorom Janckulíkom.

Návrhy VZN na uplatnenie pripomienok

Občania môžu uplatniť pripomienky k všeobecne záväzným nariadeniam ešte pred ich prerokovaním a schválením v obecnom zastupiteľstve. K návrhu nariadenia podľa § 6, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade.