Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Pribudli opravené cesty aj fitness prvky.

20792918 935938383212724 572974817 n Medium

 

 

Obec Makov v rámci skvalitňovania prístupových ciest do našich osád,spevnila a odvodnila ďalšie úseky a to na Kopaniciach do Bajcari,u Labaji a v Čiernom.Ďalej nám pribudli 2 outdourové stroje na fitnes cvičenie v prírode,ktoré sumou 500 € podporil ŽSK.Stroje na cvičenie sú umiestnené v športovom areáli na detskom ihrisku.

Pozvánka na spomienkovú oslavu 73. výročia SNP

snp top

 

Obec Makov, Žilinský samosprávny kraj, Okresný úrad Čadca a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Žilina – Región Kysuce, srdečne pozývajú všetkých občanov na spomienkové oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnia 28. augusta 2017 o 11.00 hod. pri pamätníku 1. čsl. partizánskej brigády J. Žižku v Makove.

Príspevok na zatepľovanie domov

25 100 thickbox

 

 

 

Je možné podávať žiadosti na príspevok pre zatepľovanie rodinných domov.

Dnešným dňom môžu záujemcovia o príspevok na zateplenie rodinného domu podávať svoje žiadosti. Majitelia domov, starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na tento účel až 8 800 eur. „Verím, že do tretej výzvy sa zapojí čo najviac ľudí, ktorí si tak budú môcť zatepliť svoj rodinný dom a znížiť si náklady svojej domácnosti na energie,“ povedal minister Á. Érsek.

Výberové konanie - fyzioterapeut

747151f563029c0493b641101472fbd3

 

OBEC MAKOV,Zariadenie pre seniorov,Makov 62, 023 56 Makov   -   Požiadavka na obsadenie voľného pracovného miesta

Názov funkcie: fyzioterapeut na 40% úväzok
Kvalifikačné požiadavky: SŠ, VOŠ v odbore fyzioterapeut, vhodné aj pre absolventov
Požiadavky:

Hranica na Masarykovej chate opäť rozkvitla

20632727 10212481989437362 1106527118 n

 

 

V utorok 1. augusta 2017 si makovskí seniori brigádou na Masarykovej chate na Bumbálke pripomenuli minuloročný projekt ROZKVITNUTÁ HRANICA PRE VŠETKÝCH. Spoločne s priateľmi z Hutiska Solanec sa opäť zišli pri práci na spoločnej hranici. Vytrhali burinu, obkopali kríky a kvety a skrášlili toto pekné odpočinkové miesto, ktoré už takmer rok slúži širokej verejnosti na blahodarný relax.

 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania

O z n á m e n i e  o začatí územného konania a upustenie od miestneho šetrenia a ústneho rokovania.

Navrhovateľ: Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Bôrická cesta č.1960, Žilina, IČO : 36 672 297 podal dňa 23.06.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby :„ SKV Žilina – Makov – rekonštrukcia vodovodu“ , ktorá bude umiestnená na parc. zmysle situácie umiestnenia – líniová stavba v k.ú. Makov