Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Október - mesiac úcty k starším

P1010208

 

Obec Makov v spolupráci so ZO SZTO a ZPCCH a Jednotou dôchodcov v Októbri - Mesiaci úcty k starším pripravili pre seniorov malú slávnosť. S pekným programom ich v stredu 18.10. 2017 prišli do DK Makov pozdraviť tí najmenší. Deti z našej MŠ pod vedením pani učiteľky Zuzany Kubačkovej. Po krátkom príhovore starostu obce Martina Pavlíka a predsedníčky zväzu dôchodcov Anny Zajacovej nasledoval prípitok. O ďalší  program sa postarali Turzovskí seniori, ktorí svojim rovesníkom spríjemňovali popoludnie nestarnúcimi melódiami a hrali veru aj do tanca. Ku gratulácii sa s piesňami pripojil aj FS Makovský prameň.Sálou DK sa niesol i veselý spev prítomných seniorov, ktorí sa k nôteniu pridali.

Milí naší seniori, skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho svojich rodín a najbližších ale i pre blaho našej obce. Všetkým Vám ešte raz srdečne blahoželáme k Vášmu sviatku .

Pozvánka k voľbám

volby

 

 

Vážení spoluobčania,dňa 4. novembra 2017, t. j. v sobotu, v čase od 7.00 hod do 22.00 hod sa uskutočnia voľby do samosprávnych krajov.Obec Makov patrí do obvodného volebného obvodu Žilinského samosprávneho kraja č.2.Pre voľby sú pripravené dve volebné miestnosti v budove Obecného úradu Makov:

Skvalitňovanie a údržba prístupových ciest

d

 

 

 

Obec Makov pokračuje v skvalitňovaní a údržbe prístupových ciest do jednotlivých častí našej obce. Pridaním odvodňovacích žlabov, panelov a zrovnaním terénu štrkom sme dokončili a sprejazdnili aj pre osobné autá, cestu na Kršlisko.U Valíčkov sme vymenili nevyhovujúcu odtokovú rúru za novú a prečistili priekopy. V Potoku sme na MK osadili liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou.

Stretnutie hasičov veteránov 7.10.2017

o

 

 

Základná organizácia Dobrovoľného hasičského zboru v Makove bola 7.októbra 2017 organizátorom  9.ročníka Medzinárodného stretnutia hasičov veteránov. Podujatia sa zúčastnilo 116 členov DHZ a SDH z obcí Makov, Horný Kelčov, Vysoká nad Kysucou, Horní Bečva a Velké Karlovice. 

Slávnostné uvítanie detí do života


Uvítanie nových občanov

 

Slávnostné chvíle z príležitosti uvítania detí do života zažili rodičia spolu so svojimi ratolesťami 9. októbra 2017 v obradnej sieni Obecného úradu v Makove. Starostovi obce, Martinovi Pavlíkovi, boli matrikárkou predstavené deti, ktoré sa narodili za posledný rok a majú trvalý pobyt v obci.

Pozvánka do divadla

poster zlata bana SQUARE

 

 

ZLATÁ BAŇA
DK Makov 19.00 hod.
10. novembra 2017

Predpredaj vstupeniek 12€ do 30.10. 2017 
Od 1.11. 2017 cena vstupenky 15€
Vstupenky si môžete zakúpiť v obecnej knižnici v Makove, alebo záväzne rezervovať na tel.č. 0911 772066

OKTÓBER – mesiac úcty k starším v ZpS Makov

zps 1

 

Dňa 11. 10. 2017 do nášho zariadenia prišli detičky z MŠ Makov. Mesiac október je mesiacom úcty k starším a pri tejto príležitosti nám deti pripravili krásny program. Svojim programom sa postupne deti predviedli piesňami, básňami, tančekmi, v ktorých preukázali svoju šikovnosť, trpezlivosť, odvahu aj snahu. Vlastnoručne vyrobené darčeky od detí ukončili príjemné dopoludnie.