Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 28. februára 2018

cenovaponuka

 

Z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 28. februára 2018 o 8. 30 hod. t. j. v stredu v zasadačke budovy Obecného úradu Makov.

Program:
1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu rokovania
Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce

Prestavba prístrešku pre dobytok

prístrešok 3

 

 

Obec Makov začala v týchto dňoch na bývalej colnici s prestavbou „Prístrešku pre dobytok“ na „Garáž obecnej techniky“.Počas prestavby dôjde k oplášteniu celej stavby sendvičovými panelmi,vrátane dverí a okien.Termín ukončenia apríl 2018.Po tomto termíne sa uvolní priestor hasičskej stanice od obecnej techniky a mechanizmov a celá budova bude slúžiť iba naším hasičom.

FITMAK - fitnescentrum v Makove

logo fitmak

 

 

Od 1. januára si môžete zakúpiť nové permanentky na rok 2018.

Permanentka na celý rok pre dospelú osobu -30 eur, polrok 20 eur.

Permanentka na celý rok pre študenta a dôchodcu- 20 eur, polrok 15 eur.


Jednorazové vstupné počas otváracích hodín 2€pre všetkých rovnako. Permanentky na celý rok a polrok si môžete zakúpiť v Obecnej knižnici u p. Pajerovej. Tel.č. 0911 772 066

Fašiangová zábava 3. februára 2018


Program  FS Makovanka

Príprava Fašiangovej zábavy stojí mnoho obetavej práce, bez ktorej by sa toto podujatie nemohlo uskutočniť. V mene FS Makovanka by som chcela poďakovať predovšetkým Helenke Pajerovej za zabezpečenie predaja lístkov a rezerváciu miest, Martinke Vrbinárovej za veľkú pomoc pri upratovaní, zamestnancom obecného úradu za prípravu stolov, zvlášť p. Šupčíkovi za kúrenie, Janke Pisaríkovej za odovzdanie obrusov a pohárov.

 

Návrh VZN Obce Makov o poskytovaní opatrovateľskej služby

                 

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. /2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby

 

Ak máte záujem o pripomienkovanie návrhu, žiadame Vás aby ste svoje písomné pripomienky zasielali zamestnankyni obce Mgr. Monike Hrtúsovej do 16.02.2018, a to buď poštou na adresu Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov, resp. e-mailom na adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Tlačivo _ PRIPOMIENKY A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Návrh VZN Obce Makov o poskytovaní prepravnej služby

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. /2018  o poskytovaní prepravnej služby

Ak máte záujem o pripomienkovanie návrhu, žiadame Vás aby ste svoje písomné pripomienky zasielali zamestnankyni obce Mgr. Monike Hrtúsovej do 16.02.2018, a to buď poštou na adresu Obec Makov, Makov 60, 023 56 Makov, resp. e-mailom na adresy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Tlačivo _ PRIPOMIENKY A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY