Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 15.8.2018

cenovaponuka

 

Z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 15. augusta 2018 o 8. 30 hod, t. j. v stredu

v zasadačke budovy Obecného úradu Makov.


Program:
1. Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, zapisovateľky a programu rokovania
Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce

Pozvánka na spomienkovú oslavu 74. výročia SNP

snp top

 

Obec Makov, Žilinský samosprávny kraj a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Žilinasrdečne pozývajú všetkých občanov na spomienkové oslavy  74. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnia 27. augusta 2018 o 12.00 hod. pri pamätníku 1. čsl. partizánskej brigády J. Žižku v Makove.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

voľby urna ilustrak

 

Informácie pre voliča

Vyhlásenie volieb

Uznesenie obecného zastupiteľstva  číslo: 47/2018   zo dňa: 20. 06. 2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Všetky potrebné informácie, týkajúce sa volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 (informácie pre voličov, pre politické strany, hnutia a koalície, pre nezávislých kandidátov, príslušné tlačivá a vzory ... ) sa nachádzajú na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?volby-oso2018

Výmena krytiny na DK

37969011 1145371585602735 595876233569370112 n

 

Obec Makov ešte v roku 2016 kompletne vymenila krytinu na južnej časti strechy DK.V tom čase druhá časť, severná, ktorá bola takisto pokrytá „kanadským šindľom“ bola ešte v poriadku a nádejali sme sa, že najaký čas ešte vydrží...Bohužiaľ,na jar tohto roku nám na viacerých miestach našej sály začalo zatekať a to dosť intenzívne. Aj keď sme sa chceli tohto roku viac sústreďovať na modernizáciu interiéru, samozrejme tento havarijný stav severnej časti strechy dostal prednosť a obec Makov začala okamžite konať.

Výmena asfaltového krytu

 

37907472 1142172135922680 941401529284296704 n

 

 

Obec Makov dokončila výmenu asfaltového krytu na MK v častiach IBV, radová zástavba oproti ihrisku, Čierne nad penziónom Medvedík a Kopanice-Nová dedina. Stavbu realizovala firma Strabag a.s, finančné prostriedky boli použité z rozpočtu obce Makov a na komunikáciu v Čiernom nad penziónom Medvedík prispeli dotáciou Štátne lesy SR. Ďakujeme všetkým občanom za pomoc a trpezlivosť pri realizácii týchto stavieb.