Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Vianočný jarmok 11. decembra 2016

vianoce sneh

 

Obec Makov oznamuje pedajcom, že  tradičný  Vianočný jarmok sa uskutoční v nedeľu 11.12. 2016  v trvaní od 8.30 - 13.30 hod. vo vestibule DK Makov.  Do vestibulu budú umiestnení iba remeselníci. Záujemcovia o štandardný predaj budú umiestnení pred DK a do areálu i Obecného úradu. 

Bezplatná právna poradňa

poradna

 

JUDr. Lehutová bude pre občanov Makova k dispozícii v stredu 7.12.2016od 9.00 hod. do 13.00 hod. v zasadačke OÚ. Bezplatnú právnu poradňu môže využiť každý, kto potrebuje právnu radu v oblasti občianskeho práva, rodinného alebo pracovného práva. Právna poradňa je určená fyzickým osobám – nepodnikateľom.

 

Príde k nám Mikuláš

 

mikulas

 

Obec Makov a Neinvestičný fond Makové zrnká pozývajú všetky deti makovskej Základnej a materskej školy do Domu kultúry na stretnutie s Mikulášom. V stredu 7.decembra 2016 o 15.30 -  Kúzelník MELIES

1615 - Príchod Mikuláša 

17:15 -  Rozsvietenie vianočného stromčeka

Výkup - výmena papiera

papier

 

Milí spoluobčania Obec Makov – odpadové hospodárstvo – vám oznamuje, že dňa 10. 12. 2016 (t. j. v sobotu)sa uskutoční výmena a výkup papiera. Táto výmena a výkup sa bude vykonávať v čase od 10.00 hod do 11.30 hod. na nasledovných miestach:- Makov - parkovisko pri RD rodina Bajcárovej (oproti bývalej pošty) od 10.00 hod do 11.00 hod a Trojačka - Penzión Makov (parkovisko) od 11.00 hod do 11.30 hod

Skvalitnenie komunikácii v obci.

a1284440760

 

 

Obec Makov v snahe zlepšiť prístup do osád, kde v mnohých častiach je situácia doslova kritická pristúpila k zlepšeniu a skvalitňovaniu povrchu komunikácii, odvodnení a celkovému spevneniu ciest, nakoľko obci veľmi záleží na tom, aby naši občania alebo chatári mali bezproblémový prístup ku svojim nehnuteľnostiam o ktoré sa celoročne starajú. Chceme a máme velký záujem aby život v osadách bol celoročne možný a hlavne prístupný.

Programový rozpočet Obce Makov na rok 2017 - 2019

e news 94 1 392 250 0 ffffff

 

 

 

Programový rozpočet Obce Makov na rok 2017 je navrhnutý ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 220 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 88 675 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 214 773 €.

Koncoročná členská schôdza makovských dôchodcov

PB230003

 

 

Koncoročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala v stredu 23.11.2016 v DK Makov zhodnotili členovia zväzu ZTP ZPCCH a Jednoty dôchodcov svoju celoročnú činnosť. Úvodnými veršami sa prihovorila pani Mária Gašparíková. Potom  prítomných pozdravila predsedníčka pani Anna Zajacová. Slova sa ujal aj starosta obce Martin Pavlík.

Novembrová makovská kvapka krvi

darcovia

 

 

 

Krv je jedinečná tekutina, ktorú nie je možné ničím nahradiť. Jediným a výlučným zdrojom tejto tekutiny je darca krvi. V piatok 18.11.2016 darovali túto vzácnosť tým, ktorí ju potrebujú aj naši makovskí darcovia : Martin Pavlík, Ľubica Pavlíková, Pavol Ježík, Mária Kminková, Júlia Marčišová, Miška Zajacová a Veronika Šupčíková. Týmto im vyjadrujeme veľkú vďaku a uznanie.