Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Návšteva MŠ Horný Kelčov


Deti z Mš Horný Kelčov

Deti sa radi vzdelávajú, rozširujú svoje vedomosti a získavajú nové znalosti. Knižnica je ideálnym miestom, kde si môžu vybrať naozaj zo širokého spektra informácii. Keďže v súčasnej dobe prebieha rekonštrukcia DK čo čiastočne obmedzuje činnosť knižnice, rozhodla sa pani knihovníčka ponúknuť deťom novú alternatívu. Štvrtky v knižnici trávia spoločne na zaujímavých miestach so zaujímavými ľuďmi pri zaujímavej činnosti a vždy so zaujímavou knihou v ruke. 

Oznámenie o zaniknutí mandátu poslanca OZ v Makove


znak

O Z N Á M E N I E  o zániku poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca  Obecného zastupiteľstva v Makove

Starosta obce Makov oznamuje, že s účinnosťou od 3. apríla 2018 zanikol mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Makove p. Rastislavovi Gajdošovi podľa § 25, ods. 2 c) zákona č. 369/1990 Zb., keď na zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 3. apríla 2018 sa ústne vzdal mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Makov, ktoré vzdania sa obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie v uznesení č. 29/2018 zo dňa 03.04.2018.

Moja obec mojim objektívnom - fotosúťaž

fotakObecná knižnica v Makove vyhlasuje fotosúťaž pre žiakov makovskej základnej školy Moja obec mojim objektívnom.Súťaž prebieha v dvoch súťažných kategóriách: fotografia digitálnym fotoaparátom ( alebo zrkadlovkou) a fotografia mobilným telefónom. Fotografie sa musia vzťahovať na obec Makov. Znamená to teda že musia byť zhotovené v katastri obce.

Témy : Príroda, Emócie, Tradície, Stavby

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

poziare02

 
Vzhľadom  k  rýchlemu nástupu teplých a jarných dní  a   nárastu  požiarov  súvisiacich  s  vypaľovaním  suchej  trávy   Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Čadci  Vás  upozorňuje   na dôsledné zabezpečenie  ochrany lesov (ako aj trávnatých porastov, verejných priestranstiev  a prírodného prostredia) pred požiarmi. Zo strany  obce. je nutné  realizovať nasledovné  opatrenia:

Návšteva regionálnej knižnice v Karvinej

IMG 20180321 170845

 

 

V stredu 21.3. 2018 v rámci marca mesiaca knihy vycestovala knihovníčka Helena Pajerová spoločne s vedúcou FS Makovníček  Mgr. Jankou Petrovičovou a mladými folklóristkami reprezentovať našu obec a školu na XVI. ročník literárnej súťaže„ Popoludnie poézie“do Regionálnej knižnice v Karvinej. Organizátorom podujatia bol spolok Obec Slovákov v Karvinej a RK Karviná, s ktorými sme vďaka makovskej knižnici nadviazali družbu.

Krádež dreva v obecnom lese

 

28951984 1046372695502625 4044957056426311680 n

 

Na parcele,kde je výhradným vlastníkom obec Makov,došlo ešte koncom roka 2017 k výrubu a odcudzeniu väčšieho množstva drevnej hmoty. Na základe tejto skutočnosti obec Makov dala vypracovať „Znalecký posudok“ vo veci určenia objemu a hodnoty vyťaženej guľatiny na tejto parcele.  Podľa znaleckého posudku bolo bez vedomia a súhlasu obce Makov vyťažených 116,12 m3 drevnej hmoty dreviny vo výške minimálne 9522,68 € s DPH.