Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Ukončenie projektu Skvalitnenie podmienok pre hasičský šport

2D vertcal RGB

 

 

 

Začiatkom roka sa Obec Makov sa zapojila do grantového programu Šport v regióne 2018 Nadácie KIA. Projekt "Skvalitnenie podmienok pre hasičský šport", bol úspešný a finančne ho podporila Nadácia Kia Motors Slovakia .
Vďaka projektu ,ktorý prebiehal v mesiacoch máj - september si makovskí hasiči zakúpili nové materiálno technické vybavenie v sume 2000€.

Spomienková oslava 74. výročia SNP

received 312734592818492Obec Makov,obec Hutisko-Solanec,Žilinský samosprávny kraj a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov usporiadali dňa 27.8.2018 spomienkové oslavy 74.výročia Slovenského národného povstania pri pamätníku 1.čsl.partizánskej brigády J.Žižku v Makove. Tejto pietnej udalosti sa zúčastnili vzácní hostia: priamy účastník bojov plk.Ján Hronek, zástupca veľvyslanca ČR na Slovensku p.Ondřej Pometlo,brigádny generál a náčelník štábu pre podporu operácii Generálného štábu Ozbrojených síl SR

Výmena krytiny na DK

37969011 1145371585602735 595876233569370112 n

 

Obec Makov ešte v roku 2016 kompletne vymenila krytinu na južnej časti strechy DK.V tom čase druhá časť, severná, ktorá bola takisto pokrytá „kanadským šindľom“ bola ešte v poriadku a nádejali sme sa, že najaký čas ešte vydrží...Bohužiaľ,na jar tohto roku nám na viacerých miestach našej sály začalo zatekať a to dosť intenzívne. Aj keď sme sa chceli tohto roku viac sústreďovať na modernizáciu interiéru, samozrejme tento havarijný stav severnej časti strechy dostal prednosť a obec Makov začala okamžite konať.

Výmena asfaltového krytu

 

37907472 1142172135922680 941401529284296704 n

 

 

Obec Makov dokončila výmenu asfaltového krytu na MK v častiach IBV, radová zástavba oproti ihrisku, Čierne nad penziónom Medvedík a Kopanice-Nová dedina. Stavbu realizovala firma Strabag a.s, finančné prostriedky boli použité z rozpočtu obce Makov a na komunikáciu v Čiernom nad penziónom Medvedík prispeli dotáciou Štátne lesy SR. Ďakujeme všetkým občanom za pomoc a trpezlivosť pri realizácii týchto stavieb.

Petropavlovské hody 2018

makovnik

 

Petropavlovské hody sú pre makovanov každoročne veľkým sviatkom. Dávajú ľuďom priestor, aby sa prejavili vo vzťahu ku kresťanským tradíciám a zároveň im ponúkajú možnosť na vzájomné rodinné a priateľské stretnutia. Spoločne sa na nich stretávajú nielen makovania, rodáci, susedia z okolitých obcí, ale aj zahraniční návštevníci. Hodový program začal už v stredu 27. júna slávnostnou sv. omšou Te Deum, ktorá bola poďakovaním za ukončenie šk. roku 2017/2018.

 

24. ročník futbalového turnaja v minifutbale

IMG 20180629 221849 Medium

 

 

V piatok večer 29. júna sa v areáli multifunkčného ihriska v Čiernom uskutočnil 24. ročník futbalového turnaja O pohár starostu obce. Zaregistrovali sa štyri družstvá. Putovný pohár získali chlapci z Čierneho. Druhé miesto patrilo tímu Makov Originál Farben, tretí skončil FC Rumík Melocík. Cena útechy potešila Divé zvery.