Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Výberové konanie - fyzioterapeut

747151f563029c0493b641101472fbd3

 

OBEC MAKOV,Zariadenie pre seniorov,Makov 62, 023 56 Makov   -   Požiadavka na obsadenie voľného pracovného miesta

Názov funkcie: fyzioterapeut na 40% úväzok
Kvalifikačné požiadavky: SŠ, VOŠ v odbore fyzioterapeut, vhodné aj pre absolventov
Požiadavky:


 zvláda odborné fyzioterapeutické činnosti v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti,
 plánuje, realizuje a zabezpečuje komplexný fyzioterapeutický proces,
 využíva metódy so zameraním na udržiavanie, upevňovanie a obnovu zdravia,
 tvorivým spôsobom sa podieľa na rozvoji fyzioterapie,
 tvorivo pracuje v tíme a podieľa sa na riešení výskumných problémov vo fyzioterapii
Termín nástupu : od 1.9.2017


Termín posielania žiadostí do 21.8.2017
Dňa 23.8.2017 o 9:00 sa uskutoční výberové konanie na pozíciu fyzioterapeut


V Makove dňa: 7.8.2017
Predkladá: Mgr. Martina Dodeková