Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Pozvánka na povinné očkovanie psov

stene

 

 

MVDr. Miroslav Chochul zvoláva povinné očkovanie psov proti besnote, ktoré sa uskutoční v Obci Makov dňa 23. júna 2018 t. j. v sobotu

v tomto poradí:

 • 8.00 hod. v centre - pri Obecnom úrade
 • 8.40 hod. na Vidielkach - u RD p. Gajdoša, Makov 308
 • 9.00 hod. v Potoku - u RD p. Kubačkovej, Potok 14
 • 9.20 hod. v centre - u RD p. Šupčíka, Makov 356
 • 9.30 hod. na Kopaniciach - u RD p. Dorociaka, Kopanice 9
 • 9.45 hod. na Kopaniciach - u RD p. Lučana, Kopanice 230
 • 9.55 hod. na Kopaniciach - u RD p. Bergera, Kopanice 265
 • 10.05 hod. na Kopaniciach – pri obchode
 • 10.10 hod. na Kopaniciach – autobusová točňa Papaje
 • 10.20 hod. na Trojačke - Riečky u RD p. Gašparíkovej, Trojačka 18
 • 10.35 hod. na Trojačke - u bývalej školy
 • 10.45 hod. na Trojačke - Vŕšok pri autobusovej zastávke
 • 11.10 hod. v Čiernom – u RD p. Čuboňa, Čierne 170
 • 11.20 hod. v Čiernom – Labaje pri garáži p. Holáka, Čierne 161
 • 11.35 hod. v Čiernom – križovatka do Šubíkov
 • 11.50 hod. v Čiernom – u Agrofarmy

Čas očkovania je približne, nakoľko nikdy nevieme presne, koľko psíkov v ktorej časti prídete zaočkovať.

Poplatok za vakcináciu jedného psa predstavuje sumu 4 €.
V prípade kompletnej vakcinácie (päť vakcinácií) je poplatok 15 €.
Tento poplatok nie je príjmom Obce Makov, ale príjmom veterinárneho lekára MVDr. Miroslava Chochula. V prípade nejakých otázok ho kontaktujte na tel. čísle: 0905 368 487.

Žiadame všetkých občanov, aby sa vo vlastnom záujme dostavili na určený čas so svojim psom na stanovište, ktoré im najlepšie vyhovuje k ich bydlisku.