Makov

Oficiálne stránky obce

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Vyhlášky a VZN

VZN 16/2007 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností

Obec Makov vydáva:

VZN o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupepri vybavovaní petícií v podmienkach Obce Makov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2007 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach Obce Makov - bolo zrušené dňa 22.10.2012 vydaním Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Obce Makov.